آگاه اندیشان
اصطلاحات استاندارد حسابداری (مالیات بر درآمد)
اصطلاحات استاندارد حسابداری (مالیات بر درآمد)
دسته بندی: حسابداری
تاریخ: ۱۳۹۶/۱۰/۲۳
تعداد بازدید: ۱۰۲
تعداد نظرات: ۰

 اصطلاحات استاندارد حسابداری ۳۵ (مالیات بر درآمد)

1- سود مشمول مالیات (زیان مالیاتی) سود (زیان) دوره است، که طبق قوانین مالیاتی تعیین می‌شود و مالیات بردرآمد، بر مبنای آن قابل پرداخت (قابل بازیافت) است.

2- هزینه مالیات (درآمدمالیات)کل مبلغی است که در محاسبه سود یا زیان دوره،در ارتباط با مالیات جاری و مالیات انتقالی،به حساب گرفته می‌شود.

3- مالیات جاری مبلغ مالیات بر درآمد پرداختنی (قابل بازیافت) در ارتباط با سود مشمول مالیات (زیان مالیاتی) دوره است.

4- بدهیهای مالیات انتقالی مبالغ مالیات بردرآمد پرداختنی در دوره‌های آتی است که از تفاوتهای موقتی مشمول مالیات ناشی می‌شود.

*** داراییهای مالیات انتقالی مبالغ مالیات بردرآمد قابل بازیافت در دوره‌های آتی در ارتباط با موارد زیر است:

الف. تفاوتهای موقتی کاهنده مالیات؛

ب. انتقال زیانهای مالیاتی استفاده‌ نشده به دوره‌های آتی؛و

پ. انتقال اعتبارهای مالیاتی استفاده‌ نشده به دوره‌های آتی.

Acc Learn Center

۱

۰

نظرات