آگاه اندیشان
مطالب مربوط به دسته : اقتصاد و مدیریت
تعداد مطالب (89)
آيا اشخاص در انجام فعاليتهاي تجاري آزادند؟
۱۳۹۷/۲/۱۵
تعداد بازدید: ۴۵۷
کاتالاکسی چیست؟
۱۳۹۷/۱/۰۲
تعداد بازدید: ۵۰۸
نسبت کارایی چیست؟
۱۳۹۶/۱۲/۰۱
تعداد بازدید: ۳۰۲
شاخص فلاکت (Misery index)
۱۳۹۶/۱۰/۰۴
تعداد بازدید: ۲۹۲
ﻧﺴﺒﺖ ﻫﺎﯼ ﺍﻫﺮﻣﯽ
۱۳۹۶/۹/۲۰
تعداد بازدید: ۲۷۷
ﻧﻘﻄﻪ ﺳﺮ ﺑﻪ ﺳﺮ
۱۳۹۶/۹/۲۰
تعداد بازدید: ۲۹۱
ﻓﺮﻣﻮﻝ ﻧﻘﻄﻪ ﺳﺮﺑﻪ ﺳﺮ
۱۳۹۶/۹/۲۰
تعداد بازدید: ۲۵۷
ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺑﺎﺯﺍﺭ ﯾﺎﺑﯽ
۱۳۹۶/۹/۱۹
تعداد بازدید: ۲۸۸
ﻭﻇﺎﻳﻒ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺑﺎﺯﺍﺭﻳﺎﺑﻲ:
۱۳۹۶/۹/۱۹
تعداد بازدید: ۲۶۱
ﺗﻘﺎﺿﺎﯼ ﻣﻨﻔﯽ
۱۳۹۶/۹/۱۹
تعداد بازدید: ۲۷۴
ﻧﺒﻮﺩﻥ ﺗﻘﺎﺿﺎ
۱۳۹۶/۹/۱۹
تعداد بازدید: ۲۶۷
ﻫﺪﻑ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻣﺎﻟﻲ
۱۳۹۶/۹/۱۷
تعداد بازدید: ۲۵۳
ﺗﺠﺰﯾﻪ ﻭﺗﺤﻠﯿﻞ ﺩﻭﭘﻠﻮﻥ
۱۳۹۶/۹/۱۷
تعداد بازدید: ۲۸۳
ﻧﺴﺒﺖ ﻫﺎﯼ ﻣﺎﻟﯽ
۱۳۹۶/۹/۱۲
تعداد بازدید: ۲۶۳
ﺑﺎﺯﺍﺭ ﺳﻨﺠﯽچیست
۱۳۹۶/۹/۰۵
تعداد بازدید: ۲۷۱
ﺍﺑﻌﺎﺩ ﮔﻮﻧﺎﮔﻮﻥ ﻣﺎﺭﮐﺘﯿﻨﮓ
۱۳۹۶/۹/۰۴
تعداد بازدید: ۲۸۹
ﺑﺎﺯﺍﺭ ﮔﺮﺍﯾﯽ چیست
۱۳۹۶/۹/۰۴
تعداد بازدید: ۲۷۲
ﺑﺎﺯﺍﺭ ﺷﻨﺎﺳﯽ چیست
۱۳۹۶/۹/۰۴
تعداد بازدید: ۲۷۵
ﺑﺎﺯﺍﺭﯾﺎﺑﯽ چیست
۱۳۹۶/۹/۰۴
تعداد بازدید: ۲۹۷
ﺑﺎﺯﺍﺭﺳﺎﺯﯼ چیست؟
۱۳۹۶/۹/۰۴
تعداد بازدید: ۲۷۶
ﺑﺎﺯﺍﺭ ﮔﺮﺩﻱچیست ؟
۱۳۹۶/۹/۰۴
تعداد بازدید: ۲۶۴
تعریف بازاریابی
۱۳۹۶/۹/۰۲
تعداد بازدید: ۲۹۰
ﻣﺒﺎﺩﻟﻪچیست؟
۱۳۹۶/۹/۰۲
تعداد بازدید: ۳۰۳
تعریف ﺑﺎﺯﺍﺭ
۱۳۹۶/۹/۰۲
تعداد بازدید: ۲۹۳
ﺗﻌﺮﻳﻒ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻣﺎﻟﻲ
۱۳۹۶/۸/۲۳
تعداد بازدید: ۲۷۲
ﺗﺎﺭﻳﺨﭽﻪ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻣﺎﻟﻲ
۱۳۹۶/۸/۲۳
تعداد بازدید: ۲۶۹
سلسله‏ مراتب نيازهاي مازلو 
۱۳۹۶/۸/۲۲
تعداد بازدید: ۲۶۵
تجزیه و تحلیل تحول در سازمان و مدیریت و نقش آن در رفتار کارکنان 
۱۳۹۶/۸/۲۲
تعداد بازدید: ۲۸۶
مراحل عمده برنامه ریزی
۱۳۹۶/۸/۲۱
تعداد بازدید: ۲۶۸
سلسله مراتب برنامه ها
۱۳۹۶/۸/۲۱
تعداد بازدید: ۲۷۱
مدیریت کایزن
۱۳۹۶/۸/۲۰
تعداد بازدید: ۲۶۹
مديريت منابع انسانى
۱۳۹۶/۸/۲۰
تعداد بازدید: ۲۸۸
تئوریهای کلاسیک مدیریت
۱۳۹۶/۸/۱۷
تعداد بازدید: ۲۹۲
مکتب روابط انسانی
۱۳۹۶/۸/۱۷
تعداد بازدید: ۳۰۳
ارزش ذاتی 
۱۳۹۶/۸/۱۶
تعداد بازدید: ۲۸۳
ارزش اسمی 
۱۳۹۶/۸/۱۶
تعداد بازدید: ۲۷۹
EPS
۱۳۹۶/۸/۱۶
تعداد بازدید: ۲۸۷
DPS
۱۳۹۶/۸/۱۶
تعداد بازدید: ۲۸۲
 اهرم مالی     
۱۳۹۶/۸/۱۵
تعداد بازدید: ۲۶۳
هزینه یابی و کنترل مواد و دستمزد مستقیم
۱۳۹۶/۷/۲۹
تعداد بازدید: ۲۷۳
 اجزاء و عوامل بهای تمام شده کدام است 
۱۳۹۶/۷/۱۸
تعداد بازدید: ۲۹۳
آربیتراژ چیست؟
۱۳۹۶/۷/۱۸
تعداد بازدید: ۳۰۰
تعریف GNP و GDP
۱۳۹۶/۷/۱۷
تعداد بازدید: ۲۹۸
هزینه های منقضی شده و هزینه های منقضی نشده
۱۳۹۶/۷/۱۶
تعداد بازدید: ۲۹۷
**بودجه بندی
۱۳۹۶/۷/۱۵
تعداد بازدید: ۲۶۴
**بازارهای اولیه در مقایسه با بازارهای ثانویه 
۱۳۹۶/۷/۱۵
تعداد بازدید: ۲۸۶
*بازارهای پول در مقابل بازارهای سرمایه
۱۳۹۶/۷/۱۵
تعداد بازدید: ۲۹۵
*بازارهای پول در مقابل بازارهای سرمایه
۱۳۹۶/۷/۱۵
تعداد بازدید: ۲۷۸
نحوه تحلیل صورت سود و زیان 
۱۳۹۶/۷/۱۲
تعداد بازدید: ۲۷۸
ارزش فعلی استانداردهای داخلی و بین المللی
۱۳۹۶/۷/۱۱
تعداد بازدید: ۲۷۳
وکالت بلاعزل
۱۳۹۶/۶/۲۹
تعداد بازدید: ۲۹۱
منظور از هزینه یابی و دایره هزینه یابی چیست؟
۱۳۹۶/۶/۲۸
تعداد بازدید: ۲۹۷
ثبت های دفتر روزنامه بهای تمام شده در نظام ادواری
۱۳۹۶/۶/۲۵
تعداد بازدید: ۲۵۹
چسبندگی هزینه
۱۳۹۶/۶/۱۲
تعداد بازدید: ۳۰۴
 مديريت سود
۱۳۹۶/۶/۰۶
تعداد بازدید: ۲۹۵
حاشیه سود
۱۳۹۶/۶/۰۲
تعداد بازدید: ۲۷۱
ﺣﺴﺎﺑﺪاري ﻣﻨﺎﺑﻊ اﻧﺴﺎﻧﯽ
۱۳۹۶/۳/۳۱
تعداد بازدید: ۳۰۶
 تفاوت سربار مستقیم و سربار غیر مستقیم
۱۳۹۶/۳/۳۱
تعداد بازدید: ۲۶۹
نسبتهای مالی
۱۳۹۶/۳/۲۲
تعداد بازدید: ۳۰۴
ابزارهای مالی:
۱۳۹۶/۳/۲۲
تعداد بازدید: ۳۱۰
دامپینگ
۱۳۹۶/۳/۲۲
تعداد بازدید: ۳۰۲
نسبتهای اهرمی
۱۳۹۶/۳/۲۱
تعداد بازدید: ۳۱۲
 بازارهای مالی و انواع آن 
۱۳۹۶/۳/۲۱
تعداد بازدید: ۳۰۳
نسبت آنی
۱۳۹۶/۳/۲۰
تعداد بازدید: ۳۱۳
نسبت جاری 
۱۳۹۶/۳/۲۰
تعداد بازدید: ۲۹۱
ﺑﺎﺯﺍﺭ چیست؟
۱۳۹۶/۳/۱۲
تعداد بازدید: ۳۱۳
تعریف بازاریابی
۱۳۹۶/۳/۱۲
تعداد بازدید: ۳۱۰
تاریخچه بازاریابی
۱۳۹۶/۳/۱۲
تعداد بازدید: ۳۰۹
ﻣﻔﻬﻮﻡ ﮔﻤﺮﮎ چیست ؟
۱۳۹۶/۳/۱۰
تعداد بازدید: ۳۰۹
ﮐﺎﺑﻮﺗﺎﮊ ﭼﯿﺴﺖ ؟
۱۳۹۶/۳/۱۰
تعداد بازدید: ۳۱۶
ﺍﻇﻬﺎﺭ ﻧﺎﻣﻪ ﮔﻤﺮﮐﯽ ﭼﯿﺴﺖ ؟
۱۳۹۶/۳/۱۰
تعداد بازدید: ۳۵۳
ﻧﺴﺒﺖ ﻫﺎﯼ ﺍﻫﺮﻣﯽ 
۱۳۹۶/۳/۰۹
تعداد بازدید: ۲۹۸
ﻧﻘﻄﻪ ﺳﺮ ﺑﻪ ﺳﺮ چیست ؟
۱۳۹۶/۳/۰۸
تعداد بازدید: ۴۴۵
ﻓﺮﻣﻮﻝ ﻧﻘﻄﻪ ﺳﺮﺑﻪ ﺳﺮ    
۱۳۹۶/۳/۰۸
تعداد بازدید: ۲۷۱
تولید ناخالص داخلی (GDP) چيست؟
۱۳۹۶/۳/۰۸
تعداد بازدید: ۲۶۵
سرمایه در گردش چیست ؟
۱۳۹۶/۳/۰۳
تعداد بازدید: ۳۰۰
بهایابی سنتی
۱۳۹۶/۳/۰۳
تعداد بازدید: ۳۰۴
بودجه چیست ؟
۱۳۹۶/۲/۳۰
تعداد بازدید: ۳۰۸
ضرورت بودجه بندی چیست ؟
۱۳۹۶/۲/۳۰
تعداد بازدید: ۳۱۴
اهداف در بودجه :
۱۳۹۶/۲/۳۰
تعداد بازدید: ۳۲۲
انواع بودجه
۱۳۹۶/۲/۳۰
تعداد بازدید: ۳۱۹
علت تهیه بودجه چیست ؟
۱۳۹۶/۲/۳۰
تعداد بازدید: ۳۱۴
مدیریت بر مبنای فعالیت
۱۳۹۶/۱/۰۲
تعداد بازدید: ۳۰۷
ﻧﺴﺒﺖ ﻫﺎﯼ ﻣﺎلی
۱۳۹۵/۱۲/۲۸
تعداد بازدید: ۳۵۶
مدیریت بازاریابی
۱۳۹۵/۱۲/۲۳
تعداد بازدید: ۳۶۲
مدیران موفق چه کلماتی را استفاده نمی کنند
۱۳۹۵/۱۲/۰۷
تعداد بازدید: ۳۶۱
تعریف حسابداری مالی
۱۳۹۵/۱۱/۲۷
تعداد بازدید: ۳۷۳
ﻫﺪﻑ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻣﺎﻟﻲ
۱۳۹۵/۱۱/۱۹
تعداد بازدید: ۳۶۵
تعریف حسابداری مدیریت :
۱۳۹۵/۱۰/۲۶
تعداد بازدید: ۳۷۸