آگاه اندیشان
مطالب مربوط به دسته : اقتصاد و مدیریت
تعداد مطالب (89)
آيا اشخاص در انجام فعاليتهاي تجاري آزادند؟
۱۳۹۷/۲/۱۵
تعداد بازدید: ۳۰
کاتالاکسی چیست؟
۱۳۹۷/۱/۰۲
تعداد بازدید: ۶۷
نسبت کارایی چیست؟
۱۳۹۶/۱۲/۰۱
تعداد بازدید: ۸۸
شاخص فلاکت (Misery index)
۱۳۹۶/۱۰/۰۴
تعداد بازدید: ۸۶
ﻧﺴﺒﺖ ﻫﺎﯼ ﺍﻫﺮﻣﯽ
۱۳۹۶/۹/۲۰
تعداد بازدید: ۷۰
ﻧﻘﻄﻪ ﺳﺮ ﺑﻪ ﺳﺮ
۱۳۹۶/۹/۲۰
تعداد بازدید: ۷۵
ﻓﺮﻣﻮﻝ ﻧﻘﻄﻪ ﺳﺮﺑﻪ ﺳﺮ
۱۳۹۶/۹/۲۰
تعداد بازدید: ۷۰
ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺑﺎﺯﺍﺭ ﯾﺎﺑﯽ
۱۳۹۶/۹/۱۹
تعداد بازدید: ۷۷
ﻭﻇﺎﻳﻒ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺑﺎﺯﺍﺭﻳﺎﺑﻲ:
۱۳۹۶/۹/۱۹
تعداد بازدید: ۶۳
ﺗﻘﺎﺿﺎﯼ ﻣﻨﻔﯽ
۱۳۹۶/۹/۱۹
تعداد بازدید: ۶۵
ﻧﺒﻮﺩﻥ ﺗﻘﺎﺿﺎ
۱۳۹۶/۹/۱۹
تعداد بازدید: ۶۳
ﻫﺪﻑ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻣﺎﻟﻲ
۱۳۹۶/۹/۱۷
تعداد بازدید: ۶۹
ﺗﺠﺰﯾﻪ ﻭﺗﺤﻠﯿﻞ ﺩﻭﭘﻠﻮﻥ
۱۳۹۶/۹/۱۷
تعداد بازدید: ۷۰
ﻧﺴﺒﺖ ﻫﺎﯼ ﻣﺎﻟﯽ
۱۳۹۶/۹/۱۲
تعداد بازدید: ۶۳
ﺑﺎﺯﺍﺭ ﺳﻨﺠﯽچیست
۱۳۹۶/۹/۰۵
تعداد بازدید: ۷۰
ﺍﺑﻌﺎﺩ ﮔﻮﻧﺎﮔﻮﻥ ﻣﺎﺭﮐﺘﯿﻨﮓ
۱۳۹۶/۹/۰۴
تعداد بازدید: ۷۱
ﺑﺎﺯﺍﺭ ﮔﺮﺍﯾﯽ چیست
۱۳۹۶/۹/۰۴
تعداد بازدید: ۷۴
ﺑﺎﺯﺍﺭ ﺷﻨﺎﺳﯽ چیست
۱۳۹۶/۹/۰۴
تعداد بازدید: ۸۱
ﺑﺎﺯﺍﺭﯾﺎﺑﯽ چیست
۱۳۹۶/۹/۰۴
تعداد بازدید: ۷۹
ﺑﺎﺯﺍﺭﺳﺎﺯﯼ چیست؟
۱۳۹۶/۹/۰۴
تعداد بازدید: ۸۰
ﺑﺎﺯﺍﺭ ﮔﺮﺩﻱچیست ؟
۱۳۹۶/۹/۰۴
تعداد بازدید: ۷۴
تعریف بازاریابی
۱۳۹۶/۹/۰۲
تعداد بازدید: ۷۷
ﻣﺒﺎﺩﻟﻪچیست؟
۱۳۹۶/۹/۰۲
تعداد بازدید: ۷۶
تعریف ﺑﺎﺯﺍﺭ
۱۳۹۶/۹/۰۲
تعداد بازدید: ۷۹
ﺗﻌﺮﻳﻒ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻣﺎﻟﻲ
۱۳۹۶/۸/۲۳
تعداد بازدید: ۷۵
ﺗﺎﺭﻳﺨﭽﻪ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻣﺎﻟﻲ
۱۳۹۶/۸/۲۳
تعداد بازدید: ۷۰
سلسله‏ مراتب نيازهاي مازلو 
۱۳۹۶/۸/۲۲
تعداد بازدید: ۷۹
تجزیه و تحلیل تحول در سازمان و مدیریت و نقش آن در رفتار کارکنان 
۱۳۹۶/۸/۲۲
تعداد بازدید: ۸۲
مراحل عمده برنامه ریزی
۱۳۹۶/۸/۲۱
تعداد بازدید: ۷۶
سلسله مراتب برنامه ها
۱۳۹۶/۸/۲۱
تعداد بازدید: ۷۶
مدیریت کایزن
۱۳۹۶/۸/۲۰
تعداد بازدید: ۷۵
مديريت منابع انسانى
۱۳۹۶/۸/۲۰
تعداد بازدید: ۷۵
تئوریهای کلاسیک مدیریت
۱۳۹۶/۸/۱۷
تعداد بازدید: ۷۴
مکتب روابط انسانی
۱۳۹۶/۸/۱۷
تعداد بازدید: ۸۱
ارزش ذاتی 
۱۳۹۶/۸/۱۶
تعداد بازدید: ۷۸
ارزش اسمی 
۱۳۹۶/۸/۱۶
تعداد بازدید: ۷۸
EPS
۱۳۹۶/۸/۱۶
تعداد بازدید: ۸۰
DPS
۱۳۹۶/۸/۱۶
تعداد بازدید: ۷۷
 اهرم مالی     
۱۳۹۶/۸/۱۵
تعداد بازدید: ۷۶
هزینه یابی و کنترل مواد و دستمزد مستقیم
۱۳۹۶/۷/۲۹
تعداد بازدید: ۷۵
 اجزاء و عوامل بهای تمام شده کدام است 
۱۳۹۶/۷/۱۸
تعداد بازدید: ۸۲
آربیتراژ چیست؟
۱۳۹۶/۷/۱۸
تعداد بازدید: ۸۴
تعریف GNP و GDP
۱۳۹۶/۷/۱۷
تعداد بازدید: ۸۶
هزینه های منقضی شده و هزینه های منقضی نشده
۱۳۹۶/۷/۱۶
تعداد بازدید: ۸۲
**بودجه بندی
۱۳۹۶/۷/۱۵
تعداد بازدید: ۸۱
**بازارهای اولیه در مقایسه با بازارهای ثانویه 
۱۳۹۶/۷/۱۵
تعداد بازدید: ۸۱
*بازارهای پول در مقابل بازارهای سرمایه
۱۳۹۶/۷/۱۵
تعداد بازدید: ۸۳
*بازارهای پول در مقابل بازارهای سرمایه
۱۳۹۶/۷/۱۵
تعداد بازدید: ۸۴
نحوه تحلیل صورت سود و زیان 
۱۳۹۶/۷/۱۲
تعداد بازدید: ۷۷
ارزش فعلی استانداردهای داخلی و بین المللی
۱۳۹۶/۷/۱۱
تعداد بازدید: ۷۵
وکالت بلاعزل
۱۳۹۶/۶/۲۹
تعداد بازدید: ۷۹
منظور از هزینه یابی و دایره هزینه یابی چیست؟
۱۳۹۶/۶/۲۸
تعداد بازدید: ۹۲
ثبت های دفتر روزنامه بهای تمام شده در نظام ادواری
۱۳۹۶/۶/۲۵
تعداد بازدید: ۸۴
چسبندگی هزینه
۱۳۹۶/۶/۱۲
تعداد بازدید: ۸۷
 مديريت سود
۱۳۹۶/۶/۰۶
تعداد بازدید: ۹۱
حاشیه سود
۱۳۹۶/۶/۰۲
تعداد بازدید: ۹۱
ﺣﺴﺎﺑﺪاري ﻣﻨﺎﺑﻊ اﻧﺴﺎﻧﯽ
۱۳۹۶/۳/۳۱
تعداد بازدید: ۱۰۱
 تفاوت سربار مستقیم و سربار غیر مستقیم
۱۳۹۶/۳/۳۱
تعداد بازدید: ۹۸
نسبتهای مالی
۱۳۹۶/۳/۲۲
تعداد بازدید: ۱۰۸
ابزارهای مالی:
۱۳۹۶/۳/۲۲
تعداد بازدید: ۱۰۵
دامپینگ
۱۳۹۶/۳/۲۲
تعداد بازدید: ۹۸
نسبتهای اهرمی
۱۳۹۶/۳/۲۱
تعداد بازدید: ۱۱۱
 بازارهای مالی و انواع آن 
۱۳۹۶/۳/۲۱
تعداد بازدید: ۱۰۳
نسبت آنی
۱۳۹۶/۳/۲۰
تعداد بازدید: ۱۰۹
نسبت جاری 
۱۳۹۶/۳/۲۰
تعداد بازدید: ۱۰۴
ﺑﺎﺯﺍﺭ چیست؟
۱۳۹۶/۳/۱۲
تعداد بازدید: ۱۱۲
تعریف بازاریابی
۱۳۹۶/۳/۱۲
تعداد بازدید: ۱۰۰
تاریخچه بازاریابی
۱۳۹۶/۳/۱۲
تعداد بازدید: ۱۰۱
ﻣﻔﻬﻮﻡ ﮔﻤﺮﮎ چیست ؟
۱۳۹۶/۳/۱۰
تعداد بازدید: ۱۰۷
ﮐﺎﺑﻮﺗﺎﮊ ﭼﯿﺴﺖ ؟
۱۳۹۶/۳/۱۰
تعداد بازدید: ۱۰۶
ﺍﻇﻬﺎﺭ ﻧﺎﻣﻪ ﮔﻤﺮﮐﯽ ﭼﯿﺴﺖ ؟
۱۳۹۶/۳/۱۰
تعداد بازدید: ۱۰۱
ﻧﺴﺒﺖ ﻫﺎﯼ ﺍﻫﺮﻣﯽ 
۱۳۹۶/۳/۰۹
تعداد بازدید: ۱۰۱
ﻧﻘﻄﻪ ﺳﺮ ﺑﻪ ﺳﺮ چیست ؟
۱۳۹۶/۳/۰۸
تعداد بازدید: ۱۰۹
ﻓﺮﻣﻮﻝ ﻧﻘﻄﻪ ﺳﺮﺑﻪ ﺳﺮ    
۱۳۹۶/۳/۰۸
تعداد بازدید: ۱۰۵
تولید ناخالص داخلی (GDP) چيست؟
۱۳۹۶/۳/۰۸
تعداد بازدید: ۱۰۶
سرمایه در گردش چیست ؟
۱۳۹۶/۳/۰۳
تعداد بازدید: ۱۰۴
بهایابی سنتی
۱۳۹۶/۳/۰۳
تعداد بازدید: ۱۰۵
بودجه چیست ؟
۱۳۹۶/۲/۳۰
تعداد بازدید: ۱۱۰
ضرورت بودجه بندی چیست ؟
۱۳۹۶/۲/۳۰
تعداد بازدید: ۱۱۳
اهداف در بودجه :
۱۳۹۶/۲/۳۰
تعداد بازدید: ۱۱۲
انواع بودجه
۱۳۹۶/۲/۳۰
تعداد بازدید: ۱۰۹
علت تهیه بودجه چیست ؟
۱۳۹۶/۲/۳۰
تعداد بازدید: ۱۱۱
مدیریت بر مبنای فعالیت
۱۳۹۶/۱/۰۲
تعداد بازدید: ۱۱۸
ﻧﺴﺒﺖ ﻫﺎﯼ ﻣﺎلی
۱۳۹۵/۱۲/۲۸
تعداد بازدید: ۱۲۹
مدیریت بازاریابی
۱۳۹۵/۱۲/۲۳
تعداد بازدید: ۱۲۸
مدیران موفق چه کلماتی را استفاده نمی کنند
۱۳۹۵/۱۲/۰۷
تعداد بازدید: ۱۳۴
تعریف حسابداری مالی
۱۳۹۵/۱۱/۲۷
تعداد بازدید: ۱۲۰
ﻫﺪﻑ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻣﺎﻟﻲ
۱۳۹۵/۱۱/۱۹
تعداد بازدید: ۱۱۹
تعریف حسابداری مدیریت :
۱۳۹۵/۱۰/۲۶
تعداد بازدید: ۱۲۰