آگاه اندیشان
مطالب مربوط به دسته : اقتصاد و مدیریت
تعداد مطالب (89)
آيا اشخاص در انجام فعاليتهاي تجاري آزادند؟
۱۳۹۷/۲/۱۵
تعداد بازدید: ۲۷۷
کاتالاکسی چیست؟
۱۳۹۷/۱/۰۲
تعداد بازدید: ۳۱۶
نسبت کارایی چیست؟
۱۳۹۶/۱۲/۰۱
تعداد بازدید: ۲۰۳
شاخص فلاکت (Misery index)
۱۳۹۶/۱۰/۰۴
تعداد بازدید: ۲۱۳
ﻧﺴﺒﺖ ﻫﺎﯼ ﺍﻫﺮﻣﯽ
۱۳۹۶/۹/۲۰
تعداد بازدید: ۱۹۸
ﻧﻘﻄﻪ ﺳﺮ ﺑﻪ ﺳﺮ
۱۳۹۶/۹/۲۰
تعداد بازدید: ۲۰۶
ﻓﺮﻣﻮﻝ ﻧﻘﻄﻪ ﺳﺮﺑﻪ ﺳﺮ
۱۳۹۶/۹/۲۰
تعداد بازدید: ۱۶۱
ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺑﺎﺯﺍﺭ ﯾﺎﺑﯽ
۱۳۹۶/۹/۱۹
تعداد بازدید: ۱۸۹
ﻭﻇﺎﻳﻒ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺑﺎﺯﺍﺭﻳﺎﺑﻲ:
۱۳۹۶/۹/۱۹
تعداد بازدید: ۱۷۷
ﺗﻘﺎﺿﺎﯼ ﻣﻨﻔﯽ
۱۳۹۶/۹/۱۹
تعداد بازدید: ۱۸۱
ﻧﺒﻮﺩﻥ ﺗﻘﺎﺿﺎ
۱۳۹۶/۹/۱۹
تعداد بازدید: ۱۸۷
ﻫﺪﻑ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻣﺎﻟﻲ
۱۳۹۶/۹/۱۷
تعداد بازدید: ۱۶۳
ﺗﺠﺰﯾﻪ ﻭﺗﺤﻠﯿﻞ ﺩﻭﭘﻠﻮﻥ
۱۳۹۶/۹/۱۷
تعداد بازدید: ۱۹۲
ﻧﺴﺒﺖ ﻫﺎﯼ ﻣﺎﻟﯽ
۱۳۹۶/۹/۱۲
تعداد بازدید: ۱۷۱
ﺑﺎﺯﺍﺭ ﺳﻨﺠﯽچیست
۱۳۹۶/۹/۰۵
تعداد بازدید: ۱۷۵
ﺍﺑﻌﺎﺩ ﮔﻮﻧﺎﮔﻮﻥ ﻣﺎﺭﮐﺘﯿﻨﮓ
۱۳۹۶/۹/۰۴
تعداد بازدید: ۱۹۶
ﺑﺎﺯﺍﺭ ﮔﺮﺍﯾﯽ چیست
۱۳۹۶/۹/۰۴
تعداد بازدید: ۱۹۵
ﺑﺎﺯﺍﺭ ﺷﻨﺎﺳﯽ چیست
۱۳۹۶/۹/۰۴
تعداد بازدید: ۱۹۸
ﺑﺎﺯﺍﺭﯾﺎﺑﯽ چیست
۱۳۹۶/۹/۰۴
تعداد بازدید: ۲۰۱
ﺑﺎﺯﺍﺭﺳﺎﺯﯼ چیست؟
۱۳۹۶/۹/۰۴
تعداد بازدید: ۱۹۵
ﺑﺎﺯﺍﺭ ﮔﺮﺩﻱچیست ؟
۱۳۹۶/۹/۰۴
تعداد بازدید: ۱۹۰
تعریف بازاریابی
۱۳۹۶/۹/۰۲
تعداد بازدید: ۱۹۳
ﻣﺒﺎﺩﻟﻪچیست؟
۱۳۹۶/۹/۰۲
تعداد بازدید: ۲۰۴
تعریف ﺑﺎﺯﺍﺭ
۱۳۹۶/۹/۰۲
تعداد بازدید: ۲۰۵
ﺗﻌﺮﻳﻒ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻣﺎﻟﻲ
۱۳۹۶/۸/۲۳
تعداد بازدید: ۱۸۶
ﺗﺎﺭﻳﺨﭽﻪ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻣﺎﻟﻲ
۱۳۹۶/۸/۲۳
تعداد بازدید: ۱۷۷
سلسله‏ مراتب نيازهاي مازلو 
۱۳۹۶/۸/۲۲
تعداد بازدید: ۱۸۲
تجزیه و تحلیل تحول در سازمان و مدیریت و نقش آن در رفتار کارکنان 
۱۳۹۶/۸/۲۲
تعداد بازدید: ۱۹۶
مراحل عمده برنامه ریزی
۱۳۹۶/۸/۲۱
تعداد بازدید: ۱۸۶
سلسله مراتب برنامه ها
۱۳۹۶/۸/۲۱
تعداد بازدید: ۱۹۲
مدیریت کایزن
۱۳۹۶/۸/۲۰
تعداد بازدید: ۱۸۵
مديريت منابع انسانى
۱۳۹۶/۸/۲۰
تعداد بازدید: ۱۹۸
تئوریهای کلاسیک مدیریت
۱۳۹۶/۸/۱۷
تعداد بازدید: ۱۸۹
مکتب روابط انسانی
۱۳۹۶/۸/۱۷
تعداد بازدید: ۲۰۱
ارزش ذاتی 
۱۳۹۶/۸/۱۶
تعداد بازدید: ۱۹۲
ارزش اسمی 
۱۳۹۶/۸/۱۶
تعداد بازدید: ۱۹۶
EPS
۱۳۹۶/۸/۱۶
تعداد بازدید: ۱۹۸
DPS
۱۳۹۶/۸/۱۶
تعداد بازدید: ۱۹۲
 اهرم مالی     
۱۳۹۶/۸/۱۵
تعداد بازدید: ۱۶۶
هزینه یابی و کنترل مواد و دستمزد مستقیم
۱۳۹۶/۷/۲۹
تعداد بازدید: ۱۹۱
 اجزاء و عوامل بهای تمام شده کدام است 
۱۳۹۶/۷/۱۸
تعداد بازدید: ۲۰۲
آربیتراژ چیست؟
۱۳۹۶/۷/۱۸
تعداد بازدید: ۱۹۷
تعریف GNP و GDP
۱۳۹۶/۷/۱۷
تعداد بازدید: ۲۰۴
هزینه های منقضی شده و هزینه های منقضی نشده
۱۳۹۶/۷/۱۶
تعداد بازدید: ۲۰۳
**بودجه بندی
۱۳۹۶/۷/۱۵
تعداد بازدید: ۱۸۸
**بازارهای اولیه در مقایسه با بازارهای ثانویه 
۱۳۹۶/۷/۱۵
تعداد بازدید: ۱۹۰
*بازارهای پول در مقابل بازارهای سرمایه
۱۳۹۶/۷/۱۵
تعداد بازدید: ۱۹۴
*بازارهای پول در مقابل بازارهای سرمایه
۱۳۹۶/۷/۱۵
تعداد بازدید: ۱۹۶
نحوه تحلیل صورت سود و زیان 
۱۳۹۶/۷/۱۲
تعداد بازدید: ۱۸۴
ارزش فعلی استانداردهای داخلی و بین المللی
۱۳۹۶/۷/۱۱
تعداد بازدید: ۱۷۳
وکالت بلاعزل
۱۳۹۶/۶/۲۹
تعداد بازدید: ۱۹۴
منظور از هزینه یابی و دایره هزینه یابی چیست؟
۱۳۹۶/۶/۲۸
تعداد بازدید: ۲۱۰
ثبت های دفتر روزنامه بهای تمام شده در نظام ادواری
۱۳۹۶/۶/۲۵
تعداد بازدید: ۱۹۴
چسبندگی هزینه
۱۳۹۶/۶/۱۲
تعداد بازدید: ۲۰۳
 مديريت سود
۱۳۹۶/۶/۰۶
تعداد بازدید: ۲۰۶
حاشیه سود
۱۳۹۶/۶/۰۲
تعداد بازدید: ۲۰۲
ﺣﺴﺎﺑﺪاري ﻣﻨﺎﺑﻊ اﻧﺴﺎﻧﯽ
۱۳۹۶/۳/۳۱
تعداد بازدید: ۲۲۲
 تفاوت سربار مستقیم و سربار غیر مستقیم
۱۳۹۶/۳/۳۱
تعداد بازدید: ۲۱۱
نسبتهای مالی
۱۳۹۶/۳/۲۲
تعداد بازدید: ۲۳۱
ابزارهای مالی:
۱۳۹۶/۳/۲۲
تعداد بازدید: ۲۲۱
دامپینگ
۱۳۹۶/۳/۲۲
تعداد بازدید: ۲۱۹
نسبتهای اهرمی
۱۳۹۶/۳/۲۱
تعداد بازدید: ۲۲۹
 بازارهای مالی و انواع آن 
۱۳۹۶/۳/۲۱
تعداد بازدید: ۲۲۴
نسبت آنی
۱۳۹۶/۳/۲۰
تعداد بازدید: ۲۳۱
نسبت جاری 
۱۳۹۶/۳/۲۰
تعداد بازدید: ۲۱۸
ﺑﺎﺯﺍﺭ چیست؟
۱۳۹۶/۳/۱۲
تعداد بازدید: ۲۲۲
تعریف بازاریابی
۱۳۹۶/۳/۱۲
تعداد بازدید: ۲۱۷
تاریخچه بازاریابی
۱۳۹۶/۳/۱۲
تعداد بازدید: ۲۲۰
ﻣﻔﻬﻮﻡ ﮔﻤﺮﮎ چیست ؟
۱۳۹۶/۳/۱۰
تعداد بازدید: ۲۱۸
ﮐﺎﺑﻮﺗﺎﮊ ﭼﯿﺴﺖ ؟
۱۳۹۶/۳/۱۰
تعداد بازدید: ۲۲۳
ﺍﻇﻬﺎﺭ ﻧﺎﻣﻪ ﮔﻤﺮﮐﯽ ﭼﯿﺴﺖ ؟
۱۳۹۶/۳/۱۰
تعداد بازدید: ۲۷۱
ﻧﺴﺒﺖ ﻫﺎﯼ ﺍﻫﺮﻣﯽ 
۱۳۹۶/۳/۰۹
تعداد بازدید: ۲۰۷
ﻧﻘﻄﻪ ﺳﺮ ﺑﻪ ﺳﺮ چیست ؟
۱۳۹۶/۳/۰۸
تعداد بازدید: ۳۰۷
ﻓﺮﻣﻮﻝ ﻧﻘﻄﻪ ﺳﺮﺑﻪ ﺳﺮ    
۱۳۹۶/۳/۰۸
تعداد بازدید: ۲۰۳
تولید ناخالص داخلی (GDP) چيست؟
۱۳۹۶/۳/۰۸
تعداد بازدید: ۲۰۰
سرمایه در گردش چیست ؟
۱۳۹۶/۳/۰۳
تعداد بازدید: ۲۲۴
بهایابی سنتی
۱۳۹۶/۳/۰۳
تعداد بازدید: ۲۲۱
بودجه چیست ؟
۱۳۹۶/۲/۳۰
تعداد بازدید: ۲۳۱
ضرورت بودجه بندی چیست ؟
۱۳۹۶/۲/۳۰
تعداد بازدید: ۲۳۶
اهداف در بودجه :
۱۳۹۶/۲/۳۰
تعداد بازدید: ۲۴۰
انواع بودجه
۱۳۹۶/۲/۳۰
تعداد بازدید: ۲۳۹
علت تهیه بودجه چیست ؟
۱۳۹۶/۲/۳۰
تعداد بازدید: ۲۴۲
مدیریت بر مبنای فعالیت
۱۳۹۶/۱/۰۲
تعداد بازدید: ۲۴۲
ﻧﺴﺒﺖ ﻫﺎﯼ ﻣﺎلی
۱۳۹۵/۱۲/۲۸
تعداد بازدید: ۲۷۴
مدیریت بازاریابی
۱۳۹۵/۱۲/۲۳
تعداد بازدید: ۲۷۵
مدیران موفق چه کلماتی را استفاده نمی کنند
۱۳۹۵/۱۲/۰۷
تعداد بازدید: ۲۸۴
تعریف حسابداری مالی
۱۳۹۵/۱۱/۲۷
تعداد بازدید: ۲۶۹
ﻫﺪﻑ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻣﺎﻟﻲ
۱۳۹۵/۱۱/۱۹
تعداد بازدید: ۲۷۲
تعریف حسابداری مدیریت :
۱۳۹۵/۱۰/۲۶
تعداد بازدید: ۲۸۱