آگاه اندیشان
مطالب مربوط به دسته : اقتصاد و مدیریت
تعداد مطالب (89)
آيا اشخاص در انجام فعاليتهاي تجاري آزادند؟
۱۳۹۷/۲/۱۵
تعداد بازدید: ۱۳۵
کاتالاکسی چیست؟
۱۳۹۷/۱/۰۲
تعداد بازدید: ۱۹۳
نسبت کارایی چیست؟
۱۳۹۶/۱۲/۰۱
تعداد بازدید: ۱۶۷
شاخص فلاکت (Misery index)
۱۳۹۶/۱۰/۰۴
تعداد بازدید: ۱۶۵
ﻧﺴﺒﺖ ﻫﺎﯼ ﺍﻫﺮﻣﯽ
۱۳۹۶/۹/۲۰
تعداد بازدید: ۱۴۳
ﻧﻘﻄﻪ ﺳﺮ ﺑﻪ ﺳﺮ
۱۳۹۶/۹/۲۰
تعداد بازدید: ۱۴۳
ﻓﺮﻣﻮﻝ ﻧﻘﻄﻪ ﺳﺮﺑﻪ ﺳﺮ
۱۳۹۶/۹/۲۰
تعداد بازدید: ۱۰۸
ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺑﺎﺯﺍﺭ ﯾﺎﺑﯽ
۱۳۹۶/۹/۱۹
تعداد بازدید: ۱۳۹
ﻭﻇﺎﻳﻒ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺑﺎﺯﺍﺭﻳﺎﺑﻲ:
۱۳۹۶/۹/۱۹
تعداد بازدید: ۱۱۶
ﺗﻘﺎﺿﺎﯼ ﻣﻨﻔﯽ
۱۳۹۶/۹/۱۹
تعداد بازدید: ۱۱۶
ﻧﺒﻮﺩﻥ ﺗﻘﺎﺿﺎ
۱۳۹۶/۹/۱۹
تعداد بازدید: ۱۳۳
ﻫﺪﻑ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻣﺎﻟﻲ
۱۳۹۶/۹/۱۷
تعداد بازدید: ۱۲۴
ﺗﺠﺰﯾﻪ ﻭﺗﺤﻠﯿﻞ ﺩﻭﭘﻠﻮﻥ
۱۳۹۶/۹/۱۷
تعداد بازدید: ۱۳۳
ﻧﺴﺒﺖ ﻫﺎﯼ ﻣﺎﻟﯽ
۱۳۹۶/۹/۱۲
تعداد بازدید: ۱۳۲
ﺑﺎﺯﺍﺭ ﺳﻨﺠﯽچیست
۱۳۹۶/۹/۰۵
تعداد بازدید: ۱۲۹
ﺍﺑﻌﺎﺩ ﮔﻮﻧﺎﮔﻮﻥ ﻣﺎﺭﮐﺘﯿﻨﮓ
۱۳۹۶/۹/۰۴
تعداد بازدید: ۱۴۳
ﺑﺎﺯﺍﺭ ﮔﺮﺍﯾﯽ چیست
۱۳۹۶/۹/۰۴
تعداد بازدید: ۱۳۸
ﺑﺎﺯﺍﺭ ﺷﻨﺎﺳﯽ چیست
۱۳۹۶/۹/۰۴
تعداد بازدید: ۱۴۴
ﺑﺎﺯﺍﺭﯾﺎﺑﯽ چیست
۱۳۹۶/۹/۰۴
تعداد بازدید: ۱۴۱
ﺑﺎﺯﺍﺭﺳﺎﺯﯼ چیست؟
۱۳۹۶/۹/۰۴
تعداد بازدید: ۱۴۷
ﺑﺎﺯﺍﺭ ﮔﺮﺩﻱچیست ؟
۱۳۹۶/۹/۰۴
تعداد بازدید: ۱۳۵
تعریف بازاریابی
۱۳۹۶/۹/۰۲
تعداد بازدید: ۱۴۰
ﻣﺒﺎﺩﻟﻪچیست؟
۱۳۹۶/۹/۰۲
تعداد بازدید: ۱۴۳
تعریف ﺑﺎﺯﺍﺭ
۱۳۹۶/۹/۰۲
تعداد بازدید: ۱۴۱
ﺗﻌﺮﻳﻒ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻣﺎﻟﻲ
۱۳۹۶/۸/۲۳
تعداد بازدید: ۱۳۰
ﺗﺎﺭﻳﺨﭽﻪ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻣﺎﻟﻲ
۱۳۹۶/۸/۲۳
تعداد بازدید: ۱۲۷
سلسله‏ مراتب نيازهاي مازلو 
۱۳۹۶/۸/۲۲
تعداد بازدید: ۱۴۱
تجزیه و تحلیل تحول در سازمان و مدیریت و نقش آن در رفتار کارکنان 
۱۳۹۶/۸/۲۲
تعداد بازدید: ۱۴۳
مراحل عمده برنامه ریزی
۱۳۹۶/۸/۲۱
تعداد بازدید: ۱۳۴
سلسله مراتب برنامه ها
۱۳۹۶/۸/۲۱
تعداد بازدید: ۱۳۷
مدیریت کایزن
۱۳۹۶/۸/۲۰
تعداد بازدید: ۱۲۹
مديريت منابع انسانى
۱۳۹۶/۸/۲۰
تعداد بازدید: ۱۴۵
تئوریهای کلاسیک مدیریت
۱۳۹۶/۸/۱۷
تعداد بازدید: ۱۳۶
مکتب روابط انسانی
۱۳۹۶/۸/۱۷
تعداد بازدید: ۱۴۷
ارزش ذاتی 
۱۳۹۶/۸/۱۶
تعداد بازدید: ۱۳۶
ارزش اسمی 
۱۳۹۶/۸/۱۶
تعداد بازدید: ۱۳۳
EPS
۱۳۹۶/۸/۱۶
تعداد بازدید: ۱۴۳
DPS
۱۳۹۶/۸/۱۶
تعداد بازدید: ۱۲۸
 اهرم مالی     
۱۳۹۶/۸/۱۵
تعداد بازدید: ۱۱۵
هزینه یابی و کنترل مواد و دستمزد مستقیم
۱۳۹۶/۷/۲۹
تعداد بازدید: ۱۴۰
 اجزاء و عوامل بهای تمام شده کدام است 
۱۳۹۶/۷/۱۸
تعداد بازدید: ۱۴۱
آربیتراژ چیست؟
۱۳۹۶/۷/۱۸
تعداد بازدید: ۱۴۰
تعریف GNP و GDP
۱۳۹۶/۷/۱۷
تعداد بازدید: ۱۳۴
هزینه های منقضی شده و هزینه های منقضی نشده
۱۳۹۶/۷/۱۶
تعداد بازدید: ۱۴۹
**بودجه بندی
۱۳۹۶/۷/۱۵
تعداد بازدید: ۱۴۴
**بازارهای اولیه در مقایسه با بازارهای ثانویه 
۱۳۹۶/۷/۱۵
تعداد بازدید: ۱۳۱
*بازارهای پول در مقابل بازارهای سرمایه
۱۳۹۶/۷/۱۵
تعداد بازدید: ۱۳۹
*بازارهای پول در مقابل بازارهای سرمایه
۱۳۹۶/۷/۱۵
تعداد بازدید: ۱۴۳
نحوه تحلیل صورت سود و زیان 
۱۳۹۶/۷/۱۲
تعداد بازدید: ۱۳۸
ارزش فعلی استانداردهای داخلی و بین المللی
۱۳۹۶/۷/۱۱
تعداد بازدید: ۱۲۶
وکالت بلاعزل
۱۳۹۶/۶/۲۹
تعداد بازدید: ۱۴۰
منظور از هزینه یابی و دایره هزینه یابی چیست؟
۱۳۹۶/۶/۲۸
تعداد بازدید: ۱۴۹
ثبت های دفتر روزنامه بهای تمام شده در نظام ادواری
۱۳۹۶/۶/۲۵
تعداد بازدید: ۱۴۱
چسبندگی هزینه
۱۳۹۶/۶/۱۲
تعداد بازدید: ۱۵۶
 مديريت سود
۱۳۹۶/۶/۰۶
تعداد بازدید: ۱۵۳
حاشیه سود
۱۳۹۶/۶/۰۲
تعداد بازدید: ۱۵۷
ﺣﺴﺎﺑﺪاري ﻣﻨﺎﺑﻊ اﻧﺴﺎﻧﯽ
۱۳۹۶/۳/۳۱
تعداد بازدید: ۱۵۵
 تفاوت سربار مستقیم و سربار غیر مستقیم
۱۳۹۶/۳/۳۱
تعداد بازدید: ۱۵۶
نسبتهای مالی
۱۳۹۶/۳/۲۲
تعداد بازدید: ۱۶۶
ابزارهای مالی:
۱۳۹۶/۳/۲۲
تعداد بازدید: ۱۶۱
دامپینگ
۱۳۹۶/۳/۲۲
تعداد بازدید: ۱۵۲
نسبتهای اهرمی
۱۳۹۶/۳/۲۱
تعداد بازدید: ۱۷۶
 بازارهای مالی و انواع آن 
۱۳۹۶/۳/۲۱
تعداد بازدید: ۱۵۶
نسبت آنی
۱۳۹۶/۳/۲۰
تعداد بازدید: ۱۷۰
نسبت جاری 
۱۳۹۶/۳/۲۰
تعداد بازدید: ۱۶۱
ﺑﺎﺯﺍﺭ چیست؟
۱۳۹۶/۳/۱۲
تعداد بازدید: ۱۶۲
تعریف بازاریابی
۱۳۹۶/۳/۱۲
تعداد بازدید: ۱۵۴
تاریخچه بازاریابی
۱۳۹۶/۳/۱۲
تعداد بازدید: ۱۵۸
ﻣﻔﻬﻮﻡ ﮔﻤﺮﮎ چیست ؟
۱۳۹۶/۳/۱۰
تعداد بازدید: ۱۶۶
ﮐﺎﺑﻮﺗﺎﮊ ﭼﯿﺴﺖ ؟
۱۳۹۶/۳/۱۰
تعداد بازدید: ۱۷۰
ﺍﻇﻬﺎﺭ ﻧﺎﻣﻪ ﮔﻤﺮﮐﯽ ﭼﯿﺴﺖ ؟
۱۳۹۶/۳/۱۰
تعداد بازدید: ۲۰۶
ﻧﺴﺒﺖ ﻫﺎﯼ ﺍﻫﺮﻣﯽ 
۱۳۹۶/۳/۰۹
تعداد بازدید: ۱۵۶
ﻧﻘﻄﻪ ﺳﺮ ﺑﻪ ﺳﺮ چیست ؟
۱۳۹۶/۳/۰۸
تعداد بازدید: ۱۹۳
ﻓﺮﻣﻮﻝ ﻧﻘﻄﻪ ﺳﺮﺑﻪ ﺳﺮ    
۱۳۹۶/۳/۰۸
تعداد بازدید: ۱۵۵
تولید ناخالص داخلی (GDP) چيست؟
۱۳۹۶/۳/۰۸
تعداد بازدید: ۱۵۶
سرمایه در گردش چیست ؟
۱۳۹۶/۳/۰۳
تعداد بازدید: ۱۵۸
بهایابی سنتی
۱۳۹۶/۳/۰۳
تعداد بازدید: ۱۶۹
بودجه چیست ؟
۱۳۹۶/۲/۳۰
تعداد بازدید: ۱۷۲
ضرورت بودجه بندی چیست ؟
۱۳۹۶/۲/۳۰
تعداد بازدید: ۱۶۵
اهداف در بودجه :
۱۳۹۶/۲/۳۰
تعداد بازدید: ۱۸۵
انواع بودجه
۱۳۹۶/۲/۳۰
تعداد بازدید: ۱۷۶
علت تهیه بودجه چیست ؟
۱۳۹۶/۲/۳۰
تعداد بازدید: ۱۷۹
مدیریت بر مبنای فعالیت
۱۳۹۶/۱/۰۲
تعداد بازدید: ۱۷۷
ﻧﺴﺒﺖ ﻫﺎﯼ ﻣﺎلی
۱۳۹۵/۱۲/۲۸
تعداد بازدید: ۱۸۶
مدیریت بازاریابی
۱۳۹۵/۱۲/۲۳
تعداد بازدید: ۱۸۹
مدیران موفق چه کلماتی را استفاده نمی کنند
۱۳۹۵/۱۲/۰۷
تعداد بازدید: ۲۲۴
تعریف حسابداری مالی
۱۳۹۵/۱۱/۲۷
تعداد بازدید: ۱۹۲
ﻫﺪﻑ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻣﺎﻟﻲ
۱۳۹۵/۱۱/۱۹
تعداد بازدید: ۱۸۳
تعریف حسابداری مدیریت :
۱۳۹۵/۱۰/۲۶
تعداد بازدید: ۱۷۹