آگاه اندیشان
مطالب مربوط به دسته : اقتصاد و مدیریت
تعداد مطالب (89)
آيا اشخاص در انجام فعاليتهاي تجاري آزادند؟
۱۳۹۷/۲/۱۵
تعداد بازدید: ۴۳۰
کاتالاکسی چیست؟
۱۳۹۷/۱/۰۲
تعداد بازدید: ۴۸۲
نسبت کارایی چیست؟
۱۳۹۶/۱۲/۰۱
تعداد بازدید: ۲۹۱
شاخص فلاکت (Misery index)
۱۳۹۶/۱۰/۰۴
تعداد بازدید: ۲۹۰
ﻧﺴﺒﺖ ﻫﺎﯼ ﺍﻫﺮﻣﯽ
۱۳۹۶/۹/۲۰
تعداد بازدید: ۲۷۵
ﻧﻘﻄﻪ ﺳﺮ ﺑﻪ ﺳﺮ
۱۳۹۶/۹/۲۰
تعداد بازدید: ۲۸۳
ﻓﺮﻣﻮﻝ ﻧﻘﻄﻪ ﺳﺮﺑﻪ ﺳﺮ
۱۳۹۶/۹/۲۰
تعداد بازدید: ۲۵۱
ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺑﺎﺯﺍﺭ ﯾﺎﺑﯽ
۱۳۹۶/۹/۱۹
تعداد بازدید: ۲۸۱
ﻭﻇﺎﻳﻒ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺑﺎﺯﺍﺭﻳﺎﺑﻲ:
۱۳۹۶/۹/۱۹
تعداد بازدید: ۲۵۳
ﺗﻘﺎﺿﺎﯼ ﻣﻨﻔﯽ
۱۳۹۶/۹/۱۹
تعداد بازدید: ۲۷۱
ﻧﺒﻮﺩﻥ ﺗﻘﺎﺿﺎ
۱۳۹۶/۹/۱۹
تعداد بازدید: ۲۶۶
ﻫﺪﻑ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻣﺎﻟﻲ
۱۳۹۶/۹/۱۷
تعداد بازدید: ۲۴۹
ﺗﺠﺰﯾﻪ ﻭﺗﺤﻠﯿﻞ ﺩﻭﭘﻠﻮﻥ
۱۳۹۶/۹/۱۷
تعداد بازدید: ۲۷۷
ﻧﺴﺒﺖ ﻫﺎﯼ ﻣﺎﻟﯽ
۱۳۹۶/۹/۱۲
تعداد بازدید: ۲۵۹
ﺑﺎﺯﺍﺭ ﺳﻨﺠﯽچیست
۱۳۹۶/۹/۰۵
تعداد بازدید: ۲۶۳
ﺍﺑﻌﺎﺩ ﮔﻮﻧﺎﮔﻮﻥ ﻣﺎﺭﮐﺘﯿﻨﮓ
۱۳۹۶/۹/۰۴
تعداد بازدید: ۲۸۲
ﺑﺎﺯﺍﺭ ﮔﺮﺍﯾﯽ چیست
۱۳۹۶/۹/۰۴
تعداد بازدید: ۲۶۶
ﺑﺎﺯﺍﺭ ﺷﻨﺎﺳﯽ چیست
۱۳۹۶/۹/۰۴
تعداد بازدید: ۲۷۲
ﺑﺎﺯﺍﺭﯾﺎﺑﯽ چیست
۱۳۹۶/۹/۰۴
تعداد بازدید: ۲۹۲
ﺑﺎﺯﺍﺭﺳﺎﺯﯼ چیست؟
۱۳۹۶/۹/۰۴
تعداد بازدید: ۲۶۹
ﺑﺎﺯﺍﺭ ﮔﺮﺩﻱچیست ؟
۱۳۹۶/۹/۰۴
تعداد بازدید: ۲۶۳
تعریف بازاریابی
۱۳۹۶/۹/۰۲
تعداد بازدید: ۲۸۸
ﻣﺒﺎﺩﻟﻪچیست؟
۱۳۹۶/۹/۰۲
تعداد بازدید: ۲۹۴
تعریف ﺑﺎﺯﺍﺭ
۱۳۹۶/۹/۰۲
تعداد بازدید: ۲۸۶
ﺗﻌﺮﻳﻒ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻣﺎﻟﻲ
۱۳۹۶/۸/۲۳
تعداد بازدید: ۲۷۲
ﺗﺎﺭﻳﺨﭽﻪ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻣﺎﻟﻲ
۱۳۹۶/۸/۲۳
تعداد بازدید: ۲۵۹
سلسله‏ مراتب نيازهاي مازلو 
۱۳۹۶/۸/۲۲
تعداد بازدید: ۲۵۵
تجزیه و تحلیل تحول در سازمان و مدیریت و نقش آن در رفتار کارکنان 
۱۳۹۶/۸/۲۲
تعداد بازدید: ۲۸۰
مراحل عمده برنامه ریزی
۱۳۹۶/۸/۲۱
تعداد بازدید: ۲۶۷
سلسله مراتب برنامه ها
۱۳۹۶/۸/۲۱
تعداد بازدید: ۲۶۹
مدیریت کایزن
۱۳۹۶/۸/۲۰
تعداد بازدید: ۲۶۶
مديريت منابع انسانى
۱۳۹۶/۸/۲۰
تعداد بازدید: ۲۷۸
تئوریهای کلاسیک مدیریت
۱۳۹۶/۸/۱۷
تعداد بازدید: ۲۸۰
مکتب روابط انسانی
۱۳۹۶/۸/۱۷
تعداد بازدید: ۲۹۳
ارزش ذاتی 
۱۳۹۶/۸/۱۶
تعداد بازدید: ۲۷۶
ارزش اسمی 
۱۳۹۶/۸/۱۶
تعداد بازدید: ۲۷۳
EPS
۱۳۹۶/۸/۱۶
تعداد بازدید: ۲۷۸
DPS
۱۳۹۶/۸/۱۶
تعداد بازدید: ۲۷۶
 اهرم مالی     
۱۳۹۶/۸/۱۵
تعداد بازدید: ۲۵۵
هزینه یابی و کنترل مواد و دستمزد مستقیم
۱۳۹۶/۷/۲۹
تعداد بازدید: ۲۶۶
 اجزاء و عوامل بهای تمام شده کدام است 
۱۳۹۶/۷/۱۸
تعداد بازدید: ۲۸۶
آربیتراژ چیست؟
۱۳۹۶/۷/۱۸
تعداد بازدید: ۲۸۷
تعریف GNP و GDP
۱۳۹۶/۷/۱۷
تعداد بازدید: ۲۹۱
هزینه های منقضی شده و هزینه های منقضی نشده
۱۳۹۶/۷/۱۶
تعداد بازدید: ۲۸۹
**بودجه بندی
۱۳۹۶/۷/۱۵
تعداد بازدید: ۲۵۸
**بازارهای اولیه در مقایسه با بازارهای ثانویه 
۱۳۹۶/۷/۱۵
تعداد بازدید: ۲۸۰
*بازارهای پول در مقابل بازارهای سرمایه
۱۳۹۶/۷/۱۵
تعداد بازدید: ۲۸۶
*بازارهای پول در مقابل بازارهای سرمایه
۱۳۹۶/۷/۱۵
تعداد بازدید: ۲۷۴
نحوه تحلیل صورت سود و زیان 
۱۳۹۶/۷/۱۲
تعداد بازدید: ۲۶۸
ارزش فعلی استانداردهای داخلی و بین المللی
۱۳۹۶/۷/۱۱
تعداد بازدید: ۲۶۳
وکالت بلاعزل
۱۳۹۶/۶/۲۹
تعداد بازدید: ۲۸۵
منظور از هزینه یابی و دایره هزینه یابی چیست؟
۱۳۹۶/۶/۲۸
تعداد بازدید: ۲۸۸
ثبت های دفتر روزنامه بهای تمام شده در نظام ادواری
۱۳۹۶/۶/۲۵
تعداد بازدید: ۲۵۰
چسبندگی هزینه
۱۳۹۶/۶/۱۲
تعداد بازدید: ۲۹۳
 مديريت سود
۱۳۹۶/۶/۰۶
تعداد بازدید: ۲۸۵
حاشیه سود
۱۳۹۶/۶/۰۲
تعداد بازدید: ۲۶۵
ﺣﺴﺎﺑﺪاري ﻣﻨﺎﺑﻊ اﻧﺴﺎﻧﯽ
۱۳۹۶/۳/۳۱
تعداد بازدید: ۳۰۲
 تفاوت سربار مستقیم و سربار غیر مستقیم
۱۳۹۶/۳/۳۱
تعداد بازدید: ۲۶۷
نسبتهای مالی
۱۳۹۶/۳/۲۲
تعداد بازدید: ۳۰۱
ابزارهای مالی:
۱۳۹۶/۳/۲۲
تعداد بازدید: ۳۰۳
دامپینگ
۱۳۹۶/۳/۲۲
تعداد بازدید: ۲۹۲
نسبتهای اهرمی
۱۳۹۶/۳/۲۱
تعداد بازدید: ۳۰۴
 بازارهای مالی و انواع آن 
۱۳۹۶/۳/۲۱
تعداد بازدید: ۲۹۷
نسبت آنی
۱۳۹۶/۳/۲۰
تعداد بازدید: ۳۱۲
نسبت جاری 
۱۳۹۶/۳/۲۰
تعداد بازدید: ۲۸۴
ﺑﺎﺯﺍﺭ چیست؟
۱۳۹۶/۳/۱۲
تعداد بازدید: ۳۰۴
تعریف بازاریابی
۱۳۹۶/۳/۱۲
تعداد بازدید: ۳۰۳
تاریخچه بازاریابی
۱۳۹۶/۳/۱۲
تعداد بازدید: ۲۹۶
ﻣﻔﻬﻮﻡ ﮔﻤﺮﮎ چیست ؟
۱۳۹۶/۳/۱۰
تعداد بازدید: ۳۰۰
ﮐﺎﺑﻮﺗﺎﮊ ﭼﯿﺴﺖ ؟
۱۳۹۶/۳/۱۰
تعداد بازدید: ۳۰۶
ﺍﻇﻬﺎﺭ ﻧﺎﻣﻪ ﮔﻤﺮﮐﯽ ﭼﯿﺴﺖ ؟
۱۳۹۶/۳/۱۰
تعداد بازدید: ۳۴۸
ﻧﺴﺒﺖ ﻫﺎﯼ ﺍﻫﺮﻣﯽ 
۱۳۹۶/۳/۰۹
تعداد بازدید: ۲۹۴
ﻧﻘﻄﻪ ﺳﺮ ﺑﻪ ﺳﺮ چیست ؟
۱۳۹۶/۳/۰۸
تعداد بازدید: ۴۲۹
ﻓﺮﻣﻮﻝ ﻧﻘﻄﻪ ﺳﺮﺑﻪ ﺳﺮ    
۱۳۹۶/۳/۰۸
تعداد بازدید: ۲۶۶
تولید ناخالص داخلی (GDP) چيست؟
۱۳۹۶/۳/۰۸
تعداد بازدید: ۲۶۰
سرمایه در گردش چیست ؟
۱۳۹۶/۳/۰۳
تعداد بازدید: ۲۹۰
بهایابی سنتی
۱۳۹۶/۳/۰۳
تعداد بازدید: ۳۰۰
بودجه چیست ؟
۱۳۹۶/۲/۳۰
تعداد بازدید: ۳۰۰
ضرورت بودجه بندی چیست ؟
۱۳۹۶/۲/۳۰
تعداد بازدید: ۳۰۸
اهداف در بودجه :
۱۳۹۶/۲/۳۰
تعداد بازدید: ۳۱۶
انواع بودجه
۱۳۹۶/۲/۳۰
تعداد بازدید: ۳۱۰
علت تهیه بودجه چیست ؟
۱۳۹۶/۲/۳۰
تعداد بازدید: ۳۱۱
مدیریت بر مبنای فعالیت
۱۳۹۶/۱/۰۲
تعداد بازدید: ۳۰۲
ﻧﺴﺒﺖ ﻫﺎﯼ ﻣﺎلی
۱۳۹۵/۱۲/۲۸
تعداد بازدید: ۳۵۲
مدیریت بازاریابی
۱۳۹۵/۱۲/۲۳
تعداد بازدید: ۳۴۹
مدیران موفق چه کلماتی را استفاده نمی کنند
۱۳۹۵/۱۲/۰۷
تعداد بازدید: ۳۵۷
تعریف حسابداری مالی
۱۳۹۵/۱۱/۲۷
تعداد بازدید: ۳۶۷
ﻫﺪﻑ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻣﺎﻟﻲ
۱۳۹۵/۱۱/۱۹
تعداد بازدید: ۳۵۵
تعریف حسابداری مدیریت :
۱۳۹۵/۱۰/۲۶
تعداد بازدید: ۳۷۱