آگاه اندیشان
مطالب مربوط به دسته : اقتصاد و مدیریت
تعداد مطالب (89)
آيا اشخاص در انجام فعاليتهاي تجاري آزادند؟
۱۳۹۷/۲/۱۵
تعداد بازدید: ۵۴۲
کاتالاکسی چیست؟
۱۳۹۷/۱/۰۲
تعداد بازدید: ۵۵۸
نسبت کارایی چیست؟
۱۳۹۶/۱۲/۰۱
تعداد بازدید: ۳۲۱
شاخص فلاکت (Misery index)
۱۳۹۶/۱۰/۰۴
تعداد بازدید: ۳۰۰
ﻧﺴﺒﺖ ﻫﺎﯼ ﺍﻫﺮﻣﯽ
۱۳۹۶/۹/۲۰
تعداد بازدید: ۲۸۴
ﻧﻘﻄﻪ ﺳﺮ ﺑﻪ ﺳﺮ
۱۳۹۶/۹/۲۰
تعداد بازدید: ۳۲۴
ﻓﺮﻣﻮﻝ ﻧﻘﻄﻪ ﺳﺮﺑﻪ ﺳﺮ
۱۳۹۶/۹/۲۰
تعداد بازدید: ۲۷۱
ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺑﺎﺯﺍﺭ ﯾﺎﺑﯽ
۱۳۹۶/۹/۱۹
تعداد بازدید: ۳۳۲
ﻭﻇﺎﻳﻒ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺑﺎﺯﺍﺭﻳﺎﺑﻲ:
۱۳۹۶/۹/۱۹
تعداد بازدید: ۲۷۸
ﺗﻘﺎﺿﺎﯼ ﻣﻨﻔﯽ
۱۳۹۶/۹/۱۹
تعداد بازدید: ۲۸۵
ﻧﺒﻮﺩﻥ ﺗﻘﺎﺿﺎ
۱۳۹۶/۹/۱۹
تعداد بازدید: ۲۷۹
ﻫﺪﻑ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻣﺎﻟﻲ
۱۳۹۶/۹/۱۷
تعداد بازدید: ۲۸۸
ﺗﺠﺰﯾﻪ ﻭﺗﺤﻠﯿﻞ ﺩﻭﭘﻠﻮﻥ
۱۳۹۶/۹/۱۷
تعداد بازدید: ۳۱۰
ﻧﺴﺒﺖ ﻫﺎﯼ ﻣﺎﻟﯽ
۱۳۹۶/۹/۱۲
تعداد بازدید: ۲۸۳
ﺑﺎﺯﺍﺭ ﺳﻨﺠﯽچیست
۱۳۹۶/۹/۰۵
تعداد بازدید: ۲۹۸
ﺍﺑﻌﺎﺩ ﮔﻮﻧﺎﮔﻮﻥ ﻣﺎﺭﮐﺘﯿﻨﮓ
۱۳۹۶/۹/۰۴
تعداد بازدید: ۳۱۹
ﺑﺎﺯﺍﺭ ﮔﺮﺍﯾﯽ چیست
۱۳۹۶/۹/۰۴
تعداد بازدید: ۳۰۶
ﺑﺎﺯﺍﺭ ﺷﻨﺎﺳﯽ چیست
۱۳۹۶/۹/۰۴
تعداد بازدید: ۲۸۳
ﺑﺎﺯﺍﺭﯾﺎﺑﯽ چیست
۱۳۹۶/۹/۰۴
تعداد بازدید: ۳۳۲
ﺑﺎﺯﺍﺭﺳﺎﺯﯼ چیست؟
۱۳۹۶/۹/۰۴
تعداد بازدید: ۳۰۰
ﺑﺎﺯﺍﺭ ﮔﺮﺩﻱچیست ؟
۱۳۹۶/۹/۰۴
تعداد بازدید: ۲۷۰
تعریف بازاریابی
۱۳۹۶/۹/۰۲
تعداد بازدید: ۳۰۳
ﻣﺒﺎﺩﻟﻪچیست؟
۱۳۹۶/۹/۰۲
تعداد بازدید: ۳۴۵
تعریف ﺑﺎﺯﺍﺭ
۱۳۹۶/۹/۰۲
تعداد بازدید: ۳۱۴
ﺗﻌﺮﻳﻒ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻣﺎﻟﻲ
۱۳۹۶/۸/۲۳
تعداد بازدید: ۲۸۶
ﺗﺎﺭﻳﺨﭽﻪ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻣﺎﻟﻲ
۱۳۹۶/۸/۲۳
تعداد بازدید: ۳۱۹
سلسله‏ مراتب نيازهاي مازلو 
۱۳۹۶/۸/۲۲
تعداد بازدید: ۲۹۹
تجزیه و تحلیل تحول در سازمان و مدیریت و نقش آن در رفتار کارکنان 
۱۳۹۶/۸/۲۲
تعداد بازدید: ۳۲۲
مراحل عمده برنامه ریزی
۱۳۹۶/۸/۲۱
تعداد بازدید: ۲۷۴
سلسله مراتب برنامه ها
۱۳۹۶/۸/۲۱
تعداد بازدید: ۲۸۶
مدیریت کایزن
۱۳۹۶/۸/۲۰
تعداد بازدید: ۲۸۵
مديريت منابع انسانى
۱۳۹۶/۸/۲۰
تعداد بازدید: ۳۰۳
تئوریهای کلاسیک مدیریت
۱۳۹۶/۸/۱۷
تعداد بازدید: ۳۳۷
مکتب روابط انسانی
۱۳۹۶/۸/۱۷
تعداد بازدید: ۳۷۱
ارزش ذاتی 
۱۳۹۶/۸/۱۶
تعداد بازدید: ۲۹۵
ارزش اسمی 
۱۳۹۶/۸/۱۶
تعداد بازدید: ۲۹۰
EPS
۱۳۹۶/۸/۱۶
تعداد بازدید: ۳۰۹
DPS
۱۳۹۶/۸/۱۶
تعداد بازدید: ۳۲۳
 اهرم مالی     
۱۳۹۶/۸/۱۵
تعداد بازدید: ۲۷۹
هزینه یابی و کنترل مواد و دستمزد مستقیم
۱۳۹۶/۷/۲۹
تعداد بازدید: ۲۸۹
 اجزاء و عوامل بهای تمام شده کدام است 
۱۳۹۶/۷/۱۸
تعداد بازدید: ۳۳۶
آربیتراژ چیست؟
۱۳۹۶/۷/۱۸
تعداد بازدید: ۳۵۵
تعریف GNP و GDP
۱۳۹۶/۷/۱۷
تعداد بازدید: ۳۲۹
هزینه های منقضی شده و هزینه های منقضی نشده
۱۳۹۶/۷/۱۶
تعداد بازدید: ۳۲۷
**بودجه بندی
۱۳۹۶/۷/۱۵
تعداد بازدید: ۲۷۵
**بازارهای اولیه در مقایسه با بازارهای ثانویه 
۱۳۹۶/۷/۱۵
تعداد بازدید: ۳۰۱
*بازارهای پول در مقابل بازارهای سرمایه
۱۳۹۶/۷/۱۵
تعداد بازدید: ۳۲۱
*بازارهای پول در مقابل بازارهای سرمایه
۱۳۹۶/۷/۱۵
تعداد بازدید: ۲۹۲
نحوه تحلیل صورت سود و زیان 
۱۳۹۶/۷/۱۲
تعداد بازدید: ۳۳۳
ارزش فعلی استانداردهای داخلی و بین المللی
۱۳۹۶/۷/۱۱
تعداد بازدید: ۳۱۳
وکالت بلاعزل
۱۳۹۶/۶/۲۹
تعداد بازدید: ۳۰۷
منظور از هزینه یابی و دایره هزینه یابی چیست؟
۱۳۹۶/۶/۲۸
تعداد بازدید: ۳۳۳
ثبت های دفتر روزنامه بهای تمام شده در نظام ادواری
۱۳۹۶/۶/۲۵
تعداد بازدید: ۲۷۷
چسبندگی هزینه
۱۳۹۶/۶/۱۲
تعداد بازدید: ۳۳۶
 مديريت سود
۱۳۹۶/۶/۰۶
تعداد بازدید: ۳۱۴
حاشیه سود
۱۳۹۶/۶/۰۲
تعداد بازدید: ۲۸۰
ﺣﺴﺎﺑﺪاري ﻣﻨﺎﺑﻊ اﻧﺴﺎﻧﯽ
۱۳۹۶/۳/۳۱
تعداد بازدید: ۳۱۰
 تفاوت سربار مستقیم و سربار غیر مستقیم
۱۳۹۶/۳/۳۱
تعداد بازدید: ۲۷۸
نسبتهای مالی
۱۳۹۶/۳/۲۲
تعداد بازدید: ۳۱۵
ابزارهای مالی:
۱۳۹۶/۳/۲۲
تعداد بازدید: ۳۵۴
دامپینگ
۱۳۹۶/۳/۲۲
تعداد بازدید: ۳۶۷
نسبتهای اهرمی
۱۳۹۶/۳/۲۱
تعداد بازدید: ۳۴۸
 بازارهای مالی و انواع آن 
۱۳۹۶/۳/۲۱
تعداد بازدید: ۳۲۰
نسبت آنی
۱۳۹۶/۳/۲۰
تعداد بازدید: ۳۲۲
نسبت جاری 
۱۳۹۶/۳/۲۰
تعداد بازدید: ۳۲۸
ﺑﺎﺯﺍﺭ چیست؟
۱۳۹۶/۳/۱۲
تعداد بازدید: ۳۶۰
تعریف بازاریابی
۱۳۹۶/۳/۱۲
تعداد بازدید: ۳۲۶
تاریخچه بازاریابی
۱۳۹۶/۳/۱۲
تعداد بازدید: ۳۷۰
ﻣﻔﻬﻮﻡ ﮔﻤﺮﮎ چیست ؟
۱۳۹۶/۳/۱۰
تعداد بازدید: ۳۵۹
ﮐﺎﺑﻮﺗﺎﮊ ﭼﯿﺴﺖ ؟
۱۳۹۶/۳/۱۰
تعداد بازدید: ۳۵۶
ﺍﻇﻬﺎﺭ ﻧﺎﻣﻪ ﮔﻤﺮﮐﯽ ﭼﯿﺴﺖ ؟
۱۳۹۶/۳/۱۰
تعداد بازدید: ۳۸۶
ﻧﺴﺒﺖ ﻫﺎﯼ ﺍﻫﺮﻣﯽ 
۱۳۹۶/۳/۰۹
تعداد بازدید: ۳۲۵
ﻧﻘﻄﻪ ﺳﺮ ﺑﻪ ﺳﺮ چیست ؟
۱۳۹۶/۳/۰۸
تعداد بازدید: ۵۶۷
ﻓﺮﻣﻮﻝ ﻧﻘﻄﻪ ﺳﺮﺑﻪ ﺳﺮ    
۱۳۹۶/۳/۰۸
تعداد بازدید: ۲۸۳
تولید ناخالص داخلی (GDP) چيست؟
۱۳۹۶/۳/۰۸
تعداد بازدید: ۲۷۶
سرمایه در گردش چیست ؟
۱۳۹۶/۳/۰۳
تعداد بازدید: ۳۲۹
بهایابی سنتی
۱۳۹۶/۳/۰۳
تعداد بازدید: ۳۱۹
بودجه چیست ؟
۱۳۹۶/۲/۳۰
تعداد بازدید: ۳۳۳
ضرورت بودجه بندی چیست ؟
۱۳۹۶/۲/۳۰
تعداد بازدید: ۳۲۴
اهداف در بودجه :
۱۳۹۶/۲/۳۰
تعداد بازدید: ۳۴۰
انواع بودجه
۱۳۹۶/۲/۳۰
تعداد بازدید: ۳۵۰
علت تهیه بودجه چیست ؟
۱۳۹۶/۲/۳۰
تعداد بازدید: ۳۲۶
مدیریت بر مبنای فعالیت
۱۳۹۶/۱/۰۲
تعداد بازدید: ۳۴۱
ﻧﺴﺒﺖ ﻫﺎﯼ ﻣﺎلی
۱۳۹۵/۱۲/۲۸
تعداد بازدید: ۳۶۹
مدیریت بازاریابی
۱۳۹۵/۱۲/۲۳
تعداد بازدید: ۴۲۲
مدیران موفق چه کلماتی را استفاده نمی کنند
۱۳۹۵/۱۲/۰۷
تعداد بازدید: ۳۸۱
تعریف حسابداری مالی
۱۳۹۵/۱۱/۲۷
تعداد بازدید: ۳۸۸
ﻫﺪﻑ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻣﺎﻟﻲ
۱۳۹۵/۱۱/۱۹
تعداد بازدید: ۴۰۷
تعریف حسابداری مدیریت :
۱۳۹۵/۱۰/۲۶
تعداد بازدید: ۳۹۷