آگاه اندیشان
مطالب مربوط به دسته : بورس
تعداد مطالب (76)
در خصوص برنامه خرید و فروش سهام خزانه چه مواردی بایستی رعایت گردد؟
۱۳۹۷/۲/۱۵
تعداد بازدید: ۳۷
10 اصل برای "موفقیت" در بازار "بورس"
۱۳۹۷/۲/۱۲
تعداد بازدید: ۳۲
تالار اصلی و فرعی چیست؟
۱۳۹۶/۱۱/۱۲
تعداد بازدید: ۹۵
EPS تقليل‌يافته- اوراق بهادار قابل تبديل
۱۳۹۶/۱۰/۰۳
تعداد بازدید: ۹۱
EPS در ساختار پيچيده‌ي سرمايه
۱۳۹۶/۱۰/۰۳
تعداد بازدید: ۹۵
گواهینامه حق تقدم
۱۳۹۶/۱۰/۰۳
تعداد بازدید: ۱۰۱
روش قانونی دریافت سود سهام از شرکت ها
۱۳۹۶/۱۰/۰۲
تعداد بازدید: ۸۴
تحلیل تکنیکی یا تحلیل فنی
۱۳۹۶/۱۰/۰۲
تعداد بازدید: ۸۳
پرتفوي
۱۳۹۶/۹/۱۵
تعداد بازدید: ۶۶
شاخص کل قیمتTEPIX
۱۳۹۶/۹/۱۵
تعداد بازدید: ۶۵
قابلیت نقدینگی
۱۳۹۶/۹/۱۵
تعداد بازدید: ۷۲
بازار فعال چیست
۱۳۹۶/۹/۱۵
تعداد بازدید: ۷۰
ﺑﺎﺯﺍﺭ ﺩﺍﺭﻱچیست؟
۱۳۹۶/۹/۰۵
تعداد بازدید: ۷۸
ﺑﺎﺯﺍﺭ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ
۱۳۹۶/۹/۰۵
تعداد بازدید: ۷۶
ﺳﻬﻢ ﭼﻴﺴﺖ ؟
۱۳۹۶/۹/۰۵
تعداد بازدید: ۷۸
ﺳﻬﺎﻡ ﻋﺎﺩﻱ ﭼﻴﺴﺖ ؟
۱۳۹۶/۹/۰۵
تعداد بازدید: ۷۶
ﺳﻬﺎﻡ ﻣﻤﺘﺎﺯ ﭼﻴﺴﺖ ؟
۱۳۹۶/۹/۰۵
تعداد بازدید: ۷۳
سهام فعال
۱۳۹۶/۸/۲۹
تعداد بازدید: ۷۹
سهام غیر فعال
۱۳۹۶/۸/۲۹
تعداد بازدید: ۷۵
بازار حساس
۱۳۹۶/۸/۲۹
تعداد بازدید: ۷۶
حجم مبنا
۱۳۹۶/۸/۲۹
تعداد بازدید: ۷۷
ﻧﻤﺎﺩ
۱۳۹۶/۸/۲۴
تعداد بازدید: ۷۹
ﺗﻮﻗﻒ ﻧﻤﺎﺩ
۱۳۹۶/۸/۲۴
تعداد بازدید: ۷۳
حجم مبنا
۱۳۹۶/۸/۱۷
تعداد بازدید: ۸۰
قیمت پایانی سهم
۱۳۹۶/۸/۱۷
تعداد بازدید: ۷۹
انتقال قهری
۱۳۹۶/۸/۱۷
تعداد بازدید: ۸۰
امید نامه
۱۳۹۶/۸/۱۷
تعداد بازدید: ۷۶
مدیریت واهمیت آن در جوامع امروزی
۱۳۹۶/۸/۱۷
تعداد بازدید: ۷۹
پیش بینی سود
۱۳۹۶/۸/۱۶
تعداد بازدید: ۸۱
کار اصلی بورس اوراق بهادار چیست ؟
۱۳۹۶/۸/۱۵
تعداد بازدید: ۷۶
سهام جایزه 
۱۳۹۶/۸/۱۵
تعداد بازدید: ۷۸
بازار اولیه،
۱۳۹۶/۸/۱۵
تعداد بازدید: ۷۶
کار اصلی بورس اوراق بهادار چیست ؟
۱۳۹۶/۸/۱۴
تعداد بازدید: ۸۰
سهام عادی چیست
۱۳۹۶/۸/۱۳
تعداد بازدید: ۷۱
سهام ممتاز چیست
۱۳۹۶/۸/۱۳
تعداد بازدید: ۸۲
تاریخچه بورس
۱۳۹۶/۸/۱۳
تعداد بازدید: ۷۴
بورس چیست
۱۳۹۶/۸/۱۳
تعداد بازدید: ۷۸
انواع بورس
۱۳۹۶/۸/۱۳
تعداد بازدید: ۷۸
کار اصلی بورس اوراق بهادار چیست ؟
۱۳۹۶/۸/۱۳
تعداد بازدید: ۷۵
ویژگیهای سرمایه پذیران
۱۳۹۶/۸/۱۳
تعداد بازدید: ۷۹
بازارهای خارج از بورس
۱۳۹۶/۸/۱۱
تعداد بازدید: ۷۸
انحصار در بازار چیست
۱۳۹۶/۸/۱۰
تعداد بازدید: ۷۴
اوراق اجاره
۱۳۹۶/۸/۱۰
تعداد بازدید: ۸۰
اوراق اجاره به شرط تملیک چیست
۱۳۹۶/۸/۱۰
تعداد بازدید: ۷۹
تامين مالي يا فاينانس ،
۱۳۹۶/۸/۱۰
تعداد بازدید: ۷۵
سفته بازی چیست؟!
۱۳۹۶/۸/۰۹
تعداد بازدید: ۷۴
انتقال قهری
۱۳۹۶/۸/۰۹
تعداد بازدید: ۷۴
اوراق اجاره به شرط تملیک
۱۳۹۶/۸/۰۶
تعداد بازدید: ۸۲
ایستگاه معاملاتی
۱۳۹۶/۸/۰۶
تعداد بازدید: ۸۰
حجم مبنا به چه معناست؟
۱۳۹۶/۸/۰۳
تعداد بازدید: ۷۵
قابلیت نقدینگی
۱۳۹۶/۷/۳۰
تعداد بازدید: ۷۷
بازار فعال چیست
۱۳۹۶/۷/۳۰
تعداد بازدید: ۷۶
شاخص کل قیمتTEPIX
۱۳۹۶/۷/۳۰
تعداد بازدید: ۷۸
پرتفوي
۱۳۹۶/۷/۳۰
تعداد بازدید: ۷۳
انواع کارایی بازار
۱۳۹۶/۶/۲۲
تعداد بازدید: ۸۴
 محاسبه IRR در اکسل
۱۳۹۶/۵/۲۹
تعداد بازدید: ۸۷
۱۳۹۶/۵/۱۷
تعداد بازدید: ۹۵
شیوه نقل و انتقال سهام در شرکت های تجاری
۱۳۹۶/۴/۱۹
تعداد بازدید: ۱۰۳
منظور از دامنه نوسان،
۱۳۹۶/۴/۱۹
تعداد بازدید: ۹۸
افشای فوری
۱۳۹۶/۴/۱۹
تعداد بازدید: ۹۸
اوراق اجاره
۱۳۹۶/۴/۱۹
تعداد بازدید: ۱۰۲
اوراق اجاره به شرط تملیک
۱۳۹۶/۴/۱۹
تعداد بازدید: ۱۰۰
۱۳۹۶/۴/۱۹
تعداد بازدید: ۹۵
تفاوت‌های فرابورس با بورس
۱۳۹۶/۴/۰۳
تعداد بازدید: ۱۰۴
ﺗﻮﻗﻒ ﻧﻤﺎﺩ چیست ؟
۱۳۹۶/۳/۱۷
تعداد بازدید: ۹۹
ﻧﻤﺎﺩ چیست؟
۱۳۹۶/۳/۱۷
تعداد بازدید: ۱۰۶
ﺑﺎﺯﺍﺭ ﺷﻨﺎﺳﯽ چیست?
۱۳۹۶/۳/۱۳
تعداد بازدید: ۱۰۷
ﺑﺎﺯﺍﺭ ﮔﺮﺍﯾﯽ چیست ?
۱۳۹۶/۳/۱۳
تعداد بازدید: ۱۰۹
بازار سرمایه چیست ؟
۱۳۹۶/۳/۱۲
تعداد بازدید: ۱۰۷
ﺑﺎﺯﺍﺭ ﭘﻮﻝچیست ؟
۱۳۹۶/۳/۱۲
تعداد بازدید: ۱۰۷
ﻣﺠﻤﻊ ﻋﺎﺩﻱ ﺳﺎﻟﻴﺎﻧﻪ
۱۳۹۶/۳/۰۶
تعداد بازدید: ۱۰۷
ﺳﻬﺎﻡ ﻣﻤﺘﺎﺯ ﭼﻴﺴﺖ ؟
۱۳۹۶/۳/۰۶
تعداد بازدید: ۱۰۴
ﺳﻬﻢ ﭼﻴﺴﺖ ?
۱۳۹۶/۳/۰۶
تعداد بازدید: ۱۰۷
ﺑﺎﺯﺍﺭ ﺩﺍﺭﻱچیست؟
۱۳۹۶/۳/۰۶
تعداد بازدید: ۱۱۲
ﺑﺎﺯﺍﺭ ﺳﻨﺠﯽچیست؟
۱۳۹۶/۳/۰۶
تعداد بازدید: ۱۰۲
حباب قیمت چیست
۱۳۹۵/۱۱/۰۵
تعداد بازدید: ۱۰۴