آگاه اندیشان
مطالب مربوط به دسته : بورس
تعداد مطالب (74)
تالار اصلی و فرعی چیست؟
۱۳۹۶/۱۱/۱۲
تعداد بازدید: ۶۴
EPS تقليل‌يافته- اوراق بهادار قابل تبديل
۱۳۹۶/۱۰/۰۳
تعداد بازدید: ۶۶
EPS در ساختار پيچيده‌ي سرمايه
۱۳۹۶/۱۰/۰۳
تعداد بازدید: ۶۸
گواهینامه حق تقدم
۱۳۹۶/۱۰/۰۳
تعداد بازدید: ۷۰
روش قانونی دریافت سود سهام از شرکت ها
۱۳۹۶/۱۰/۰۲
تعداد بازدید: ۵۷
تحلیل تکنیکی یا تحلیل فنی
۱۳۹۶/۱۰/۰۲
تعداد بازدید: ۶۰
پرتفوي
۱۳۹۶/۹/۱۵
تعداد بازدید: ۴۳
شاخص کل قیمتTEPIX
۱۳۹۶/۹/۱۵
تعداد بازدید: ۴۶
قابلیت نقدینگی
۱۳۹۶/۹/۱۵
تعداد بازدید: ۴۸
بازار فعال چیست
۱۳۹۶/۹/۱۵
تعداد بازدید: ۴۸
ﺑﺎﺯﺍﺭ ﺩﺍﺭﻱچیست؟
۱۳۹۶/۹/۰۵
تعداد بازدید: ۵۸
ﺑﺎﺯﺍﺭ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ
۱۳۹۶/۹/۰۵
تعداد بازدید: ۵۲
ﺳﻬﻢ ﭼﻴﺴﺖ ؟
۱۳۹۶/۹/۰۵
تعداد بازدید: ۵۳
ﺳﻬﺎﻡ ﻋﺎﺩﻱ ﭼﻴﺴﺖ ؟
۱۳۹۶/۹/۰۵
تعداد بازدید: ۵۴
ﺳﻬﺎﻡ ﻣﻤﺘﺎﺯ ﭼﻴﺴﺖ ؟
۱۳۹۶/۹/۰۵
تعداد بازدید: ۵۱
سهام فعال
۱۳۹۶/۸/۲۹
تعداد بازدید: ۵۳
سهام غیر فعال
۱۳۹۶/۸/۲۹
تعداد بازدید: ۵۱
بازار حساس
۱۳۹۶/۸/۲۹
تعداد بازدید: ۵۰
حجم مبنا
۱۳۹۶/۸/۲۹
تعداد بازدید: ۵۴
ﻧﻤﺎﺩ
۱۳۹۶/۸/۲۴
تعداد بازدید: ۵۶
ﺗﻮﻗﻒ ﻧﻤﺎﺩ
۱۳۹۶/۸/۲۴
تعداد بازدید: ۵۵
حجم مبنا
۱۳۹۶/۸/۱۷
تعداد بازدید: ۶۳
قیمت پایانی سهم
۱۳۹۶/۸/۱۷
تعداد بازدید: ۵۳
انتقال قهری
۱۳۹۶/۸/۱۷
تعداد بازدید: ۵۸
امید نامه
۱۳۹۶/۸/۱۷
تعداد بازدید: ۵۳
مدیریت واهمیت آن در جوامع امروزی
۱۳۹۶/۸/۱۷
تعداد بازدید: ۵۸
پیش بینی سود
۱۳۹۶/۸/۱۶
تعداد بازدید: ۵۹
کار اصلی بورس اوراق بهادار چیست ؟
۱۳۹۶/۸/۱۵
تعداد بازدید: ۵۴
سهام جایزه 
۱۳۹۶/۸/۱۵
تعداد بازدید: ۵۸
بازار اولیه،
۱۳۹۶/۸/۱۵
تعداد بازدید: ۵۶
کار اصلی بورس اوراق بهادار چیست ؟
۱۳۹۶/۸/۱۴
تعداد بازدید: ۶۳
سهام عادی چیست
۱۳۹۶/۸/۱۳
تعداد بازدید: ۵۵
سهام ممتاز چیست
۱۳۹۶/۸/۱۳
تعداد بازدید: ۶۱
تاریخچه بورس
۱۳۹۶/۸/۱۳
تعداد بازدید: ۵۶
بورس چیست
۱۳۹۶/۸/۱۳
تعداد بازدید: ۵۸
انواع بورس
۱۳۹۶/۸/۱۳
تعداد بازدید: ۵۹
کار اصلی بورس اوراق بهادار چیست ؟
۱۳۹۶/۸/۱۳
تعداد بازدید: ۵۷
ویژگیهای سرمایه پذیران
۱۳۹۶/۸/۱۳
تعداد بازدید: ۵۹
بازارهای خارج از بورس
۱۳۹۶/۸/۱۱
تعداد بازدید: ۵۹
انحصار در بازار چیست
۱۳۹۶/۸/۱۰
تعداد بازدید: ۵۸
اوراق اجاره
۱۳۹۶/۸/۱۰
تعداد بازدید: ۶۳
اوراق اجاره به شرط تملیک چیست
۱۳۹۶/۸/۱۰
تعداد بازدید: ۶۳
تامين مالي يا فاينانس ،
۱۳۹۶/۸/۱۰
تعداد بازدید: ۵۸
سفته بازی چیست؟!
۱۳۹۶/۸/۰۹
تعداد بازدید: ۵۷
انتقال قهری
۱۳۹۶/۸/۰۹
تعداد بازدید: ۵۷
اوراق اجاره به شرط تملیک
۱۳۹۶/۸/۰۶
تعداد بازدید: ۶۱
ایستگاه معاملاتی
۱۳۹۶/۸/۰۶
تعداد بازدید: ۵۸
حجم مبنا به چه معناست؟
۱۳۹۶/۸/۰۳
تعداد بازدید: ۵۸
قابلیت نقدینگی
۱۳۹۶/۷/۳۰
تعداد بازدید: ۵۸
بازار فعال چیست
۱۳۹۶/۷/۳۰
تعداد بازدید: ۶۱
شاخص کل قیمتTEPIX
۱۳۹۶/۷/۳۰
تعداد بازدید: ۵۹
پرتفوي
۱۳۹۶/۷/۳۰
تعداد بازدید: ۵۷
انواع کارایی بازار
۱۳۹۶/۶/۲۲
تعداد بازدید: ۶۹
 محاسبه IRR در اکسل
۱۳۹۶/۵/۲۹
تعداد بازدید: ۶۴
۱۳۹۶/۵/۱۷
تعداد بازدید: ۷۴
شیوه نقل و انتقال سهام در شرکت های تجاری
۱۳۹۶/۴/۱۹
تعداد بازدید: ۸۰
منظور از دامنه نوسان،
۱۳۹۶/۴/۱۹
تعداد بازدید: ۸۰
افشای فوری
۱۳۹۶/۴/۱۹
تعداد بازدید: ۸۱
اوراق اجاره
۱۳۹۶/۴/۱۹
تعداد بازدید: ۸۳
اوراق اجاره به شرط تملیک
۱۳۹۶/۴/۱۹
تعداد بازدید: ۷۹
۱۳۹۶/۴/۱۹
تعداد بازدید: ۷۹
تفاوت‌های فرابورس با بورس
۱۳۹۶/۴/۰۳
تعداد بازدید: ۸۵
ﺗﻮﻗﻒ ﻧﻤﺎﺩ چیست ؟
۱۳۹۶/۳/۱۷
تعداد بازدید: ۸۱
ﻧﻤﺎﺩ چیست؟
۱۳۹۶/۳/۱۷
تعداد بازدید: ۸۴
ﺑﺎﺯﺍﺭ ﺷﻨﺎﺳﯽ چیست?
۱۳۹۶/۳/۱۳
تعداد بازدید: ۸۶
ﺑﺎﺯﺍﺭ ﮔﺮﺍﯾﯽ چیست ?
۱۳۹۶/۳/۱۳
تعداد بازدید: ۸۹
بازار سرمایه چیست ؟
۱۳۹۶/۳/۱۲
تعداد بازدید: ۸۷
ﺑﺎﺯﺍﺭ ﭘﻮﻝچیست ؟
۱۳۹۶/۳/۱۲
تعداد بازدید: ۸۹
ﻣﺠﻤﻊ ﻋﺎﺩﻱ ﺳﺎﻟﻴﺎﻧﻪ
۱۳۹۶/۳/۰۶
تعداد بازدید: ۹۱
ﺳﻬﺎﻡ ﻣﻤﺘﺎﺯ ﭼﻴﺴﺖ ؟
۱۳۹۶/۳/۰۶
تعداد بازدید: ۸۶
ﺳﻬﻢ ﭼﻴﺴﺖ ?
۱۳۹۶/۳/۰۶
تعداد بازدید: ۹۰
ﺑﺎﺯﺍﺭ ﺩﺍﺭﻱچیست؟
۱۳۹۶/۳/۰۶
تعداد بازدید: ۹۱
ﺑﺎﺯﺍﺭ ﺳﻨﺠﯽچیست؟
۱۳۹۶/۳/۰۶
تعداد بازدید: ۸۶
حباب قیمت چیست
۱۳۹۵/۱۱/۰۵
تعداد بازدید: ۸۴