آگاه اندیشان
مطالب مربوط به دسته : حسابرسی
تعداد مطالب (40)
آيا تشكيلات و موسسات غير تجاري موضوع ماده ٥٨٤ قانون تجارت، تاجر محسوب مي شوند؟
۱۳۹۷/۲/۱۵
تعداد بازدید: ۳۰۳
اصول کنترل های مهم داخلی
۱۳۹۷/۱/۱۶
تعداد بازدید: ۲۸۷
ماهیت و میزان شناخت از کنترلهای مرتبط
۱۳۹۶/۱۲/۰۱
تعداد بازدید: ۲۴۳
ملاحظات خاص واحدهای بخش عمومی
۱۳۹۶/۱۲/۰۱
تعداد بازدید: ۲۳۷
اهداف رسیدگی به وجوه نقد وبانک :
۱۳۹۶/۱۱/۱۴
تعداد بازدید: ۲۴۴
مطابقت با قوانین بنیادی و طبیعی حسابرسی
۱۳۹۶/۱۱/۱۲
تعداد بازدید: ۲۳۳
ارتقای کیفیت
۱۳۹۶/۱۱/۱۲
تعداد بازدید: ۲۳۴
ﺿﺮﻭﺭﺕ ﺣﺴﺎﺑﺮﺳﻲ ﻭ ﺗﻌﺮﯾﻒ ﺣﺴﺎﺑﺮﺳﻲ
۱۳۹۶/۸/۲۳
تعداد بازدید: ۲۴۱
ﺍﻧﻮﺍﻉ ﺣﺴﺎﺑﺮﺳﻲ - ﻣﺎﻫﯿﺖ ﮐﺎﺭ
۱۳۹۶/۸/۲۳
تعداد بازدید: ۲۰۹
انواع حسابرسان
۱۳۹۶/۸/۱۳
تعداد بازدید: ۲۲۵
انواع حسابرسی
۱۳۹۶/۸/۱۱
تعداد بازدید: ۲۲۴
حسابرسی از نظر اهداف و موضوعات مورد رسیدگی
۱۳۹۶/۸/۱۱
تعداد بازدید: ۲۳۱
حسابرسی از نظر دلیل ارجاع کارعبارت است از:
۱۳۹۶/۸/۱۱
تعداد بازدید: ۲۲۸
حسابرسی از نظر ماهیت رسیدگی
۱۳۹۶/۸/۱۱
تعداد بازدید: ۲۲۴
حسابرسی داخلی مبتنی بر ریسک،
۱۳۹۶/۸/۰۹
تعداد بازدید: ۲۳۲
روش های حسابرسی برای کشف زیان های احتمالی :
۱۳۹۶/۸/۰۹
تعداد بازدید: ۲۳۰
عوامل خطر مرتبط با تحريفهاي ناشي از گزارشگري مالي متقلبانه
۱۳۹۶/۷/۲۳
تعداد بازدید: ۲۳۶
تعیین گروه حسابرسی
۱۳۹۶/۷/۱۶
تعداد بازدید: ۲۲۰
*  استقلال حسابرس
۱۳۹۶/۷/۱۶
تعداد بازدید: ۲۲۹
حسابرس ، ذی حساب  و ممیز مالیاتی 
۱۳۹۶/۷/۱۲
تعداد بازدید: ۲۳۴
شركتهايي كه نياز به حسابرس دارند:
۱۳۹۶/۷/۱۲
تعداد بازدید: ۲۱۷
ریسک و ابهام
۱۳۹۶/۷/۱۱
تعداد بازدید: ۲۳۱
اندازه‌گيري
۱۳۹۶/۷/۱۱
تعداد بازدید: ۲۲۴
مسئولیت حسابرسان
۱۳۹۶/۷/۰۵
تعداد بازدید: ۲۳۴
 خطرهاي تحريف بااهميت ارزیابی شده ناشي از تقلب
۱۳۹۶/۶/۲۵
تعداد بازدید: ۲۳۹
رجحان استقلال حرفه بر حسابرس مستقل
۱۳۹۶/۶/۲۲
تعداد بازدید: ۲۳۸
مسئوليتهای حسابرس 
۱۳۹۶/۶/۱۳
تعداد بازدید: ۲۴۶
شیوه های انجام تقلب در صورت های مالی
۱۳۹۶/۶/۱۱
تعداد بازدید: ۲۶۳
انواع مدارك حسابرسی
۱۳۹۶/۵/۳۱
تعداد بازدید: ۲۲۶
انواع آزمون هاي حسابرسي:
۱۳۹۶/۵/۲۸
تعداد بازدید: ۲۳۸
ماهیت روشهای حسابرسی
۱۳۹۶/۳/۳۰
تعداد بازدید: ۲۰۷
خطرهای حسابرسی
۱۳۹۶/۳/۲۲
تعداد بازدید: ۲۶۵
مفاهیم حسابرسی
۱۳۹۶/۳/۲۲
تعداد بازدید: ۲۵۳
تحريف در حسابرسي چیست ؟
۱۳۹۶/۳/۲۱
تعداد بازدید: ۲۳۸
تعاریف حسابرسی
۱۳۹۶/۳/۲۱
تعداد بازدید: ۲۴۷
حسابرسی عملياتي چیست ؟
۱۳۹۶/۳/۲۰
تعداد بازدید: ۲۵۱
اصطلاحات نام تجاری( برند ):
۱۳۹۶/۱/۰۵
تعداد بازدید: ۲۷۴
آزمون انقطاع زماني يا Cut Off
۱۳۹۶/۱/۰۵
تعداد بازدید: ۳۸۴
ﺗﻌﺮﯾﻒ ﺣﺴﺎﺑﺮﺳﻲ
۱۳۹۵/۱۲/۲۶
تعداد بازدید: ۲۷۷
فرصت شفاف‌سازی یا تهدید پنهان‌کاری
۱۳۹۵/۱۱/۲۷
تعداد بازدید: ۲۹۰