آگاه اندیشان
مطالب مربوط به دسته : حسابرسی
تعداد مطالب (33)
اصطلاحات نام تجاری( برند ):
۱۳۹۶/۱/۰۵
تعداد بازدید: ۷۹
آزمون انقطاع زماني يا Cut Off
۱۳۹۶/۱/۰۵
تعداد بازدید: ۶۹
ﺗﻌﺮﯾﻒ ﺣﺴﺎﺑﺮﺳﻲ
۱۳۹۵/۱۲/۲۶
تعداد بازدید: ۷۳
فرصت شفاف‌سازی یا تهدید پنهان‌کاری
۱۳۹۵/۱۱/۲۷
تعداد بازدید: ۷۴