آگاه اندیشان
مطالب مربوط به دسته : حسابرسی
تعداد مطالب (40)
آيا تشكيلات و موسسات غير تجاري موضوع ماده ٥٨٤ قانون تجارت، تاجر محسوب مي شوند؟
۱۳۹۷/۲/۱۵
تعداد بازدید: ۴۹۴
اصول کنترل های مهم داخلی
۱۳۹۷/۱/۱۶
تعداد بازدید: ۴۶۵
ماهیت و میزان شناخت از کنترلهای مرتبط
۱۳۹۶/۱۲/۰۱
تعداد بازدید: ۳۶۹
ملاحظات خاص واحدهای بخش عمومی
۱۳۹۶/۱۲/۰۱
تعداد بازدید: ۳۵۷
اهداف رسیدگی به وجوه نقد وبانک :
۱۳۹۶/۱۱/۱۴
تعداد بازدید: ۳۶۲
مطابقت با قوانین بنیادی و طبیعی حسابرسی
۱۳۹۶/۱۱/۱۲
تعداد بازدید: ۳۵۱
ارتقای کیفیت
۱۳۹۶/۱۱/۱۲
تعداد بازدید: ۳۴۷
ﺿﺮﻭﺭﺕ ﺣﺴﺎﺑﺮﺳﻲ ﻭ ﺗﻌﺮﯾﻒ ﺣﺴﺎﺑﺮﺳﻲ
۱۳۹۶/۸/۲۳
تعداد بازدید: ۳۵۰
ﺍﻧﻮﺍﻉ ﺣﺴﺎﺑﺮﺳﻲ - ﻣﺎﻫﯿﺖ ﮐﺎﺭ
۱۳۹۶/۸/۲۳
تعداد بازدید: ۳۰۲
انواع حسابرسان
۱۳۹۶/۸/۱۳
تعداد بازدید: ۳۴۴
انواع حسابرسی
۱۳۹۶/۸/۱۱
تعداد بازدید: ۳۲۲
حسابرسی از نظر اهداف و موضوعات مورد رسیدگی
۱۳۹۶/۸/۱۱
تعداد بازدید: ۳۳۳
حسابرسی از نظر دلیل ارجاع کارعبارت است از:
۱۳۹۶/۸/۱۱
تعداد بازدید: ۳۲۹
حسابرسی از نظر ماهیت رسیدگی
۱۳۹۶/۸/۱۱
تعداد بازدید: ۳۴۷
حسابرسی داخلی مبتنی بر ریسک،
۱۳۹۶/۸/۰۹
تعداد بازدید: ۳۴۲
روش های حسابرسی برای کشف زیان های احتمالی :
۱۳۹۶/۸/۰۹
تعداد بازدید: ۳۵۸
عوامل خطر مرتبط با تحريفهاي ناشي از گزارشگري مالي متقلبانه
۱۳۹۶/۷/۲۳
تعداد بازدید: ۳۵۴
تعیین گروه حسابرسی
۱۳۹۶/۷/۱۶
تعداد بازدید: ۳۲۳
*  استقلال حسابرس
۱۳۹۶/۷/۱۶
تعداد بازدید: ۳۳۰
حسابرس ، ذی حساب  و ممیز مالیاتی 
۱۳۹۶/۷/۱۲
تعداد بازدید: ۳۳۸
شركتهايي كه نياز به حسابرس دارند:
۱۳۹۶/۷/۱۲
تعداد بازدید: ۳۲۱
ریسک و ابهام
۱۳۹۶/۷/۱۱
تعداد بازدید: ۳۴۱
اندازه‌گيري
۱۳۹۶/۷/۱۱
تعداد بازدید: ۳۳۰
مسئولیت حسابرسان
۱۳۹۶/۷/۰۵
تعداد بازدید: ۳۳۷
 خطرهاي تحريف بااهميت ارزیابی شده ناشي از تقلب
۱۳۹۶/۶/۲۵
تعداد بازدید: ۳۴۳
رجحان استقلال حرفه بر حسابرس مستقل
۱۳۹۶/۶/۲۲
تعداد بازدید: ۳۳۶
مسئوليتهای حسابرس 
۱۳۹۶/۶/۱۳
تعداد بازدید: ۳۵۳
شیوه های انجام تقلب در صورت های مالی
۱۳۹۶/۶/۱۱
تعداد بازدید: ۳۶۸
انواع مدارك حسابرسی
۱۳۹۶/۵/۳۱
تعداد بازدید: ۳۲۲
انواع آزمون هاي حسابرسي:
۱۳۹۶/۵/۲۸
تعداد بازدید: ۳۵۷
ماهیت روشهای حسابرسی
۱۳۹۶/۳/۳۰
تعداد بازدید: ۳۲۷
خطرهای حسابرسی
۱۳۹۶/۳/۲۲
تعداد بازدید: ۳۷۸
مفاهیم حسابرسی
۱۳۹۶/۳/۲۲
تعداد بازدید: ۳۵۲
تحريف در حسابرسي چیست ؟
۱۳۹۶/۳/۲۱
تعداد بازدید: ۳۵۳
تعاریف حسابرسی
۱۳۹۶/۳/۲۱
تعداد بازدید: ۳۵۲
حسابرسی عملياتي چیست ؟
۱۳۹۶/۳/۲۰
تعداد بازدید: ۳۶۵
اصطلاحات نام تجاری( برند ):
۱۳۹۶/۱/۰۵
تعداد بازدید: ۳۹۱
آزمون انقطاع زماني يا Cut Off
۱۳۹۶/۱/۰۵
تعداد بازدید: ۵۰۹
ﺗﻌﺮﯾﻒ ﺣﺴﺎﺑﺮﺳﻲ
۱۳۹۵/۱۲/۲۶
تعداد بازدید: ۳۸۶
فرصت شفاف‌سازی یا تهدید پنهان‌کاری
۱۳۹۵/۱۱/۲۷
تعداد بازدید: ۳۹۲