آگاه اندیشان
مطالب مربوط به دسته : حسابرسی
تعداد مطالب (40)
آيا تشكيلات و موسسات غير تجاري موضوع ماده ٥٨٤ قانون تجارت، تاجر محسوب مي شوند؟
۱۳۹۷/۲/۱۵
تعداد بازدید: ۳۴
اصول کنترل های مهم داخلی
۱۳۹۷/۱/۱۶
تعداد بازدید: ۵۰
ماهیت و میزان شناخت از کنترلهای مرتبط
۱۳۹۶/۱۲/۰۱
تعداد بازدید: ۱۰۱
ملاحظات خاص واحدهای بخش عمومی
۱۳۹۶/۱۲/۰۱
تعداد بازدید: ۱۰۰
اهداف رسیدگی به وجوه نقد وبانک :
۱۳۹۶/۱۱/۱۴
تعداد بازدید: ۱۰۵
مطابقت با قوانین بنیادی و طبیعی حسابرسی
۱۳۹۶/۱۱/۱۲
تعداد بازدید: ۱۰۲
ارتقای کیفیت
۱۳۹۶/۱۱/۱۲
تعداد بازدید: ۹۸
ﺿﺮﻭﺭﺕ ﺣﺴﺎﺑﺮﺳﻲ ﻭ ﺗﻌﺮﯾﻒ ﺣﺴﺎﺑﺮﺳﻲ
۱۳۹۶/۸/۲۳
تعداد بازدید: ۱۰۳
ﺍﻧﻮﺍﻉ ﺣﺴﺎﺑﺮﺳﻲ - ﻣﺎﻫﯿﺖ ﮐﺎﺭ
۱۳۹۶/۸/۲۳
تعداد بازدید: ۹۲
انواع حسابرسان
۱۳۹۶/۸/۱۳
تعداد بازدید: ۱۰۲
انواع حسابرسی
۱۳۹۶/۸/۱۱
تعداد بازدید: ۹۹
حسابرسی از نظر اهداف و موضوعات مورد رسیدگی
۱۳۹۶/۸/۱۱
تعداد بازدید: ۱۰۰
حسابرسی از نظر دلیل ارجاع کارعبارت است از:
۱۳۹۶/۸/۱۱
تعداد بازدید: ۱۰۴
حسابرسی از نظر ماهیت رسیدگی
۱۳۹۶/۸/۱۱
تعداد بازدید: ۱۰۰
حسابرسی داخلی مبتنی بر ریسک،
۱۳۹۶/۸/۰۹
تعداد بازدید: ۱۰۰
روش های حسابرسی برای کشف زیان های احتمالی :
۱۳۹۶/۸/۰۹
تعداد بازدید: ۱۰۶
عوامل خطر مرتبط با تحريفهاي ناشي از گزارشگري مالي متقلبانه
۱۳۹۶/۷/۲۳
تعداد بازدید: ۱۰۲
تعیین گروه حسابرسی
۱۳۹۶/۷/۱۶
تعداد بازدید: ۱۰۴
*  استقلال حسابرس
۱۳۹۶/۷/۱۶
تعداد بازدید: ۹۸
حسابرس ، ذی حساب  و ممیز مالیاتی 
۱۳۹۶/۷/۱۲
تعداد بازدید: ۱۰۴
شركتهايي كه نياز به حسابرس دارند:
۱۳۹۶/۷/۱۲
تعداد بازدید: ۹۳
ریسک و ابهام
۱۳۹۶/۷/۱۱
تعداد بازدید: ۹۶
اندازه‌گيري
۱۳۹۶/۷/۱۱
تعداد بازدید: ۹۷
مسئولیت حسابرسان
۱۳۹۶/۷/۰۵
تعداد بازدید: ۱۰۰
 خطرهاي تحريف بااهميت ارزیابی شده ناشي از تقلب
۱۳۹۶/۶/۲۵
تعداد بازدید: ۱۰۶
رجحان استقلال حرفه بر حسابرس مستقل
۱۳۹۶/۶/۲۲
تعداد بازدید: ۱۰۴
مسئوليتهای حسابرس 
۱۳۹۶/۶/۱۳
تعداد بازدید: ۱۱۰
شیوه های انجام تقلب در صورت های مالی
۱۳۹۶/۶/۱۱
تعداد بازدید: ۱۱۰
انواع مدارك حسابرسی
۱۳۹۶/۵/۳۱
تعداد بازدید: ۱۰۳
انواع آزمون هاي حسابرسي:
۱۳۹۶/۵/۲۸
تعداد بازدید: ۱۱۷
ماهیت روشهای حسابرسی
۱۳۹۶/۳/۳۰
تعداد بازدید: ۱۱۱
خطرهای حسابرسی
۱۳۹۶/۳/۲۲
تعداد بازدید: ۱۲۵
مفاهیم حسابرسی
۱۳۹۶/۳/۲۲
تعداد بازدید: ۱۲۹
تحريف در حسابرسي چیست ؟
۱۳۹۶/۳/۲۱
تعداد بازدید: ۱۲۳
تعاریف حسابرسی
۱۳۹۶/۳/۲۱
تعداد بازدید: ۱۱۹
حسابرسی عملياتي چیست ؟
۱۳۹۶/۳/۲۰
تعداد بازدید: ۱۲۴
اصطلاحات نام تجاری( برند ):
۱۳۹۶/۱/۰۵
تعداد بازدید: ۱۴۱
آزمون انقطاع زماني يا Cut Off
۱۳۹۶/۱/۰۵
تعداد بازدید: ۱۵۵
ﺗﻌﺮﯾﻒ ﺣﺴﺎﺑﺮﺳﻲ
۱۳۹۵/۱۲/۲۶
تعداد بازدید: ۱۴۰
فرصت شفاف‌سازی یا تهدید پنهان‌کاری
۱۳۹۵/۱۱/۲۷
تعداد بازدید: ۱۵۲