آگاه اندیشان
مطالب مربوط به دسته : حسابرسی
تعداد مطالب (40)
آيا تشكيلات و موسسات غير تجاري موضوع ماده ٥٨٤ قانون تجارت، تاجر محسوب مي شوند؟
۱۳۹۷/۲/۱۵
تعداد بازدید: ۹۱
اصول کنترل های مهم داخلی
۱۳۹۷/۱/۱۶
تعداد بازدید: ۱۱۴
ماهیت و میزان شناخت از کنترلهای مرتبط
۱۳۹۶/۱۲/۰۱
تعداد بازدید: ۱۵۱
ملاحظات خاص واحدهای بخش عمومی
۱۳۹۶/۱۲/۰۱
تعداد بازدید: ۱۴۳
اهداف رسیدگی به وجوه نقد وبانک :
۱۳۹۶/۱۱/۱۴
تعداد بازدید: ۱۵۰
مطابقت با قوانین بنیادی و طبیعی حسابرسی
۱۳۹۶/۱۱/۱۲
تعداد بازدید: ۱۴۴
ارتقای کیفیت
۱۳۹۶/۱۱/۱۲
تعداد بازدید: ۱۴۵
ﺿﺮﻭﺭﺕ ﺣﺴﺎﺑﺮﺳﻲ ﻭ ﺗﻌﺮﯾﻒ ﺣﺴﺎﺑﺮﺳﻲ
۱۳۹۶/۸/۲۳
تعداد بازدید: ۱۳۹
ﺍﻧﻮﺍﻉ ﺣﺴﺎﺑﺮﺳﻲ - ﻣﺎﻫﯿﺖ ﮐﺎﺭ
۱۳۹۶/۸/۲۳
تعداد بازدید: ۱۲۰
انواع حسابرسان
۱۳۹۶/۸/۱۳
تعداد بازدید: ۱۲۷
انواع حسابرسی
۱۳۹۶/۸/۱۱
تعداد بازدید: ۱۴۰
حسابرسی از نظر اهداف و موضوعات مورد رسیدگی
۱۳۹۶/۸/۱۱
تعداد بازدید: ۱۳۶
حسابرسی از نظر دلیل ارجاع کارعبارت است از:
۱۳۹۶/۸/۱۱
تعداد بازدید: ۱۳۸
حسابرسی از نظر ماهیت رسیدگی
۱۳۹۶/۸/۱۱
تعداد بازدید: ۱۳۴
حسابرسی داخلی مبتنی بر ریسک،
۱۳۹۶/۸/۰۹
تعداد بازدید: ۱۴۵
روش های حسابرسی برای کشف زیان های احتمالی :
۱۳۹۶/۸/۰۹
تعداد بازدید: ۱۴۳
عوامل خطر مرتبط با تحريفهاي ناشي از گزارشگري مالي متقلبانه
۱۳۹۶/۷/۲۳
تعداد بازدید: ۱۳۴
تعیین گروه حسابرسی
۱۳۹۶/۷/۱۶
تعداد بازدید: ۱۳۵
*  استقلال حسابرس
۱۳۹۶/۷/۱۶
تعداد بازدید: ۱۳۴
حسابرس ، ذی حساب  و ممیز مالیاتی 
۱۳۹۶/۷/۱۲
تعداد بازدید: ۱۳۶
شركتهايي كه نياز به حسابرس دارند:
۱۳۹۶/۷/۱۲
تعداد بازدید: ۱۲۱
ریسک و ابهام
۱۳۹۶/۷/۱۱
تعداد بازدید: ۱۳۷
اندازه‌گيري
۱۳۹۶/۷/۱۱
تعداد بازدید: ۱۲۳
مسئولیت حسابرسان
۱۳۹۶/۷/۰۵
تعداد بازدید: ۱۳۲
 خطرهاي تحريف بااهميت ارزیابی شده ناشي از تقلب
۱۳۹۶/۶/۲۵
تعداد بازدید: ۱۴۱
رجحان استقلال حرفه بر حسابرس مستقل
۱۳۹۶/۶/۲۲
تعداد بازدید: ۱۳۹
مسئوليتهای حسابرس 
۱۳۹۶/۶/۱۳
تعداد بازدید: ۱۴۲
شیوه های انجام تقلب در صورت های مالی
۱۳۹۶/۶/۱۱
تعداد بازدید: ۱۶۱
انواع مدارك حسابرسی
۱۳۹۶/۵/۳۱
تعداد بازدید: ۱۴۳
انواع آزمون هاي حسابرسي:
۱۳۹۶/۵/۲۸
تعداد بازدید: ۱۵۱
ماهیت روشهای حسابرسی
۱۳۹۶/۳/۳۰
تعداد بازدید: ۱۳۵
خطرهای حسابرسی
۱۳۹۶/۳/۲۲
تعداد بازدید: ۱۶۰
مفاهیم حسابرسی
۱۳۹۶/۳/۲۲
تعداد بازدید: ۱۴۹
تحريف در حسابرسي چیست ؟
۱۳۹۶/۳/۲۱
تعداد بازدید: ۱۴۸
تعاریف حسابرسی
۱۳۹۶/۳/۲۱
تعداد بازدید: ۱۴۴
حسابرسی عملياتي چیست ؟
۱۳۹۶/۳/۲۰
تعداد بازدید: ۱۴۹
اصطلاحات نام تجاری( برند ):
۱۳۹۶/۱/۰۵
تعداد بازدید: ۱۵۹
آزمون انقطاع زماني يا Cut Off
۱۳۹۶/۱/۰۵
تعداد بازدید: ۲۰۵
ﺗﻌﺮﯾﻒ ﺣﺴﺎﺑﺮﺳﻲ
۱۳۹۵/۱۲/۲۶
تعداد بازدید: ۱۶۵
فرصت شفاف‌سازی یا تهدید پنهان‌کاری
۱۳۹۵/۱۱/۲۷
تعداد بازدید: ۱۹۸