آگاه اندیشان
مطالب مربوط به دسته : حسابرسی
تعداد مطالب (40)
آيا تشكيلات و موسسات غير تجاري موضوع ماده ٥٨٤ قانون تجارت، تاجر محسوب مي شوند؟
۱۳۹۷/۲/۱۵
تعداد بازدید: ۴۶۴
اصول کنترل های مهم داخلی
۱۳۹۷/۱/۱۶
تعداد بازدید: ۴۳۸
ماهیت و میزان شناخت از کنترلهای مرتبط
۱۳۹۶/۱۲/۰۱
تعداد بازدید: ۳۵۶
ملاحظات خاص واحدهای بخش عمومی
۱۳۹۶/۱۲/۰۱
تعداد بازدید: ۳۴۶
اهداف رسیدگی به وجوه نقد وبانک :
۱۳۹۶/۱۱/۱۴
تعداد بازدید: ۳۵۳
مطابقت با قوانین بنیادی و طبیعی حسابرسی
۱۳۹۶/۱۱/۱۲
تعداد بازدید: ۳۳۷
ارتقای کیفیت
۱۳۹۶/۱۱/۱۲
تعداد بازدید: ۳۳۶
ﺿﺮﻭﺭﺕ ﺣﺴﺎﺑﺮﺳﻲ ﻭ ﺗﻌﺮﯾﻒ ﺣﺴﺎﺑﺮﺳﻲ
۱۳۹۶/۸/۲۳
تعداد بازدید: ۳۴۳
ﺍﻧﻮﺍﻉ ﺣﺴﺎﺑﺮﺳﻲ - ﻣﺎﻫﯿﺖ ﮐﺎﺭ
۱۳۹۶/۸/۲۳
تعداد بازدید: ۲۹۶
انواع حسابرسان
۱۳۹۶/۸/۱۳
تعداد بازدید: ۳۳۲
انواع حسابرسی
۱۳۹۶/۸/۱۱
تعداد بازدید: ۳۱۳
حسابرسی از نظر اهداف و موضوعات مورد رسیدگی
۱۳۹۶/۸/۱۱
تعداد بازدید: ۳۲۵
حسابرسی از نظر دلیل ارجاع کارعبارت است از:
۱۳۹۶/۸/۱۱
تعداد بازدید: ۳۱۶
حسابرسی از نظر ماهیت رسیدگی
۱۳۹۶/۸/۱۱
تعداد بازدید: ۳۳۳
حسابرسی داخلی مبتنی بر ریسک،
۱۳۹۶/۸/۰۹
تعداد بازدید: ۳۳۲
روش های حسابرسی برای کشف زیان های احتمالی :
۱۳۹۶/۸/۰۹
تعداد بازدید: ۳۴۷
عوامل خطر مرتبط با تحريفهاي ناشي از گزارشگري مالي متقلبانه
۱۳۹۶/۷/۲۳
تعداد بازدید: ۳۴۷
تعیین گروه حسابرسی
۱۳۹۶/۷/۱۶
تعداد بازدید: ۳۱۷
*  استقلال حسابرس
۱۳۹۶/۷/۱۶
تعداد بازدید: ۳۲۴
حسابرس ، ذی حساب  و ممیز مالیاتی 
۱۳۹۶/۷/۱۲
تعداد بازدید: ۳۳۲
شركتهايي كه نياز به حسابرس دارند:
۱۳۹۶/۷/۱۲
تعداد بازدید: ۳۱۵
ریسک و ابهام
۱۳۹۶/۷/۱۱
تعداد بازدید: ۳۳۵
اندازه‌گيري
۱۳۹۶/۷/۱۱
تعداد بازدید: ۳۲۴
مسئولیت حسابرسان
۱۳۹۶/۷/۰۵
تعداد بازدید: ۳۲۷
 خطرهاي تحريف بااهميت ارزیابی شده ناشي از تقلب
۱۳۹۶/۶/۲۵
تعداد بازدید: ۳۳۷
رجحان استقلال حرفه بر حسابرس مستقل
۱۳۹۶/۶/۲۲
تعداد بازدید: ۳۲۵
مسئوليتهای حسابرس 
۱۳۹۶/۶/۱۳
تعداد بازدید: ۳۳۷
شیوه های انجام تقلب در صورت های مالی
۱۳۹۶/۶/۱۱
تعداد بازدید: ۳۵۵
انواع مدارك حسابرسی
۱۳۹۶/۵/۳۱
تعداد بازدید: ۳۱۵
انواع آزمون هاي حسابرسي:
۱۳۹۶/۵/۲۸
تعداد بازدید: ۳۴۷
ماهیت روشهای حسابرسی
۱۳۹۶/۳/۳۰
تعداد بازدید: ۳۱۶
خطرهای حسابرسی
۱۳۹۶/۳/۲۲
تعداد بازدید: ۳۶۷
مفاهیم حسابرسی
۱۳۹۶/۳/۲۲
تعداد بازدید: ۳۵۰
تحريف در حسابرسي چیست ؟
۱۳۹۶/۳/۲۱
تعداد بازدید: ۳۴۵
تعاریف حسابرسی
۱۳۹۶/۳/۲۱
تعداد بازدید: ۳۴۸
حسابرسی عملياتي چیست ؟
۱۳۹۶/۳/۲۰
تعداد بازدید: ۳۵۴
اصطلاحات نام تجاری( برند ):
۱۳۹۶/۱/۰۵
تعداد بازدید: ۳۸۱
آزمون انقطاع زماني يا Cut Off
۱۳۹۶/۱/۰۵
تعداد بازدید: ۴۹۷
ﺗﻌﺮﯾﻒ ﺣﺴﺎﺑﺮﺳﻲ
۱۳۹۵/۱۲/۲۶
تعداد بازدید: ۳۷۸
فرصت شفاف‌سازی یا تهدید پنهان‌کاری
۱۳۹۵/۱۱/۲۷
تعداد بازدید: ۳۸۷