آگاه اندیشان
مطالب مربوط به دسته : کار و رفاه اجتماعی
تعداد مطالب (83)
قانون کار فوق العاده ماموریت :
۱۳۹۶/۱۰/۲۳
تعداد بازدید: ۹
اطلاعات حقوقی بیمه
۱۳۹۶/۱۰/۰۹
تعداد بازدید: ۱۲
مفاهیم مشاغل سخت و زیان آور
۱۳۹۶/۱۰/۰۶
تعداد بازدید: ۱۳
مروری بر مقررات بیمه بیکاری، شرایط و مدت پرداخت
۱۳۹۶/۱۰/۰۴
تعداد بازدید: ۱۸
احتساب سوابق خدمت سربازی در زمان بیمه پردازی بیمه شده انجام می شود
۱۳۹۶/۱۰/۰۴
تعداد بازدید: ۱۳
وقوع حادثه ناشی از کار،
۱۳۹۶/۱۰/۰۲
تعداد بازدید: ۱۴
بیمه بیکاری در چه زمانی قطع می شود:
۱۳۹۶/۱/۳۱
تعداد بازدید: ۵۶
ماموریت چیست :
۱۳۹۶/۱/۳۱
تعداد بازدید: ۵۱
کمک هزینه بارداری
۱۳۹۶/۱/۲۰
تعداد بازدید: ۶۴
محاسبه جریمه و تاخیر لیست ‎بیمه
۱۳۹۶/۱/۲۰
تعداد بازدید: ۵۱
انواع حق‌ بیمه در بیمه تامین اجتماعی
۱۳۹۶/۱/۱۹
تعداد بازدید: ۷۶
عافیت کارفرمایان از حق بیمه ( سهم کارفرما)
۱۳۹۶/۱/۱۷
تعداد بازدید: ۶۸
وظایف کارفرمایان و پیمانکاران در اجرای ماده 38 قانون تامین اجتماعی
۱۳۹۶/۱/۱۶
تعداد بازدید: ۷۰
حوه محاسبه میزان مستمری
۱۳۹۶/۱/۱۵
تعداد بازدید: ۶۰
شرایط احراز بازنشستگی
۱۳۹۶/۱/۱۵
تعداد بازدید: ۶۱
شرایط لازم برای دریافت کمک هزینه ازدواج از تامین اجتماعی
۱۳۹۶/۱/۱۴
تعداد بازدید: ۷۱
شرایط احراز بازنشستگی بانوان
۱۳۹۶/۱/۱۴
تعداد بازدید: ۶۵
تفاوت استعفا و اخراج کارکنان چیست
۱۳۹۶/۱/۰۸
تعداد بازدید: ۶۲
مفاصاحساب بیمه چیست ؟
۱۳۹۶/۱/۰۷
تعداد بازدید: ۵۸
سازمان تامین اجتماعی موضوع نحوه بازنشستگی جانبازان و آزادگان
۱۳۹۵/۱۲/۲۵
تعداد بازدید: ۸۰
مقررات مربوط به ادامه بیمه پردازی به صورت اختیاری
۱۳۹۵/۱۲/۲۵
تعداد بازدید: ۶۲
مقررات بیمه پردازی به صورت اختیاری
۱۳۹۵/۱۲/۱۸
تعداد بازدید: ۶۷
چکه کسانی از بیمه بیکاری می توانند استفاده کنند
۱۳۹۵/۱۲/۱۱
تعداد بازدید: ۵۸
درباره قراردادهای پیمانکاری
۱۳۹۵/۱۲/۱۰
تعداد بازدید: ۵۶
نحوه استفاده مزایای مستمری بازماندگان
۱۳۹۵/۱۲/۱۰
تعداد بازدید: ۵۵
عیدی و پاداش
۱۳۹۵/۱۲/۰۲
تعداد بازدید: ۶۴
بهترین زمان بازنشستگی در طول سال چه موقع است؟
۱۳۹۵/۱۲/۰۱
تعداد بازدید: ۷۶
فرمول های محاسبه اضافه کاری، تعطیل کاری، شب کاری
۱۳۹۵/۱۱/۲۸
تعداد بازدید: ۷۰
حداقل میزان دریافت مستمری
۱۳۹۵/۱۱/۲۶
تعداد بازدید: ۷۰
حق بیمه قراردادهاي پیمانکاري و مهندسین مشاور
۱۳۹۵/۱۱/۲۰
تعداد بازدید: ۶۶
نحوه محاسبه حق اولاد:
۱۳۹۵/۱۱/۱۹
تعداد بازدید: ۵۹
ماده ۳۸ قانون تامین اجتماعی
۱۳۹۵/۹/۰۹
تعداد بازدید: ۷۰