آگاه اندیشان
نکاتی درباره حقوق و دستمزد:
نکاتی درباره حقوق و دستمزد:
دسته بندی: حسابداری
تاریخ: ۱۳۹۶/۱۰/۱۹
تعداد بازدید: ۱۲۵
تعداد نظرات: ۰

نکاتی درباره حقوق و دستمزد:

* افرادی که حداقل ۲۰ سال متوالی یا ۲۵ سال متناوب در کارهای سخت و زیان آور اشتغال داشته باشند می توانند تقاضای مستمری بازنشستگی کنند.

* مرخصی استحقاقی سالانه کارگران مشاغل سخت و زیان آور، 5 هفته می باشد. مرخصی مزبور به نسبت مدت کار انجام یافته محاسبه می شود.

Acc Learn Center

۱

۰

نظرات