آگاه اندیشان
تاریخهای توزیع سود نقدی سهام
تاریخهای توزیع سود نقدی سهام
دسته بندی: حسابداری
تاریخ: ۱۳۹۶/۱۰/۱۸
تعداد بازدید: ۱۰۸
تعداد نظرات: ۰

تاریخهای  توزیع سود نقدی سهام :

1- تاریخ پیشنهاد سود سهام توسط هیأت مدیره،
2- تاریخ تصویب سود سهام توسط مجمع عمومی عادی صاحبان سهام، و
3- تاریخ پرداخت سود سهام.

* در تاریخ پیشنهاد سود سهام توسط هیأت مدیره که همان تاریخ ترازنامه است، بدهی قطعیت ندارد، در تاریخ تصویب سود سهام توسط مجمع عمومی عادی صاحبان سهام به دلیل اعلام سود سهام، بدهی قطعیت می یابد.

* تاریخ تصویب سود سهام توسط مجمع عمومی عادی، تاریخ مؤثر شناسایی سهام داران مشمول دریافت سود سهام تلقی می گردد. یعنی سهام دارانی که در تاریخ مجمع عمومی عادی، سهام دار شرکت محسوب شوند به آن ها سود سهام تعلق می گیرد، حتی اگر بعد از تاریخ مجمع عمومی عادی، سهام خود را به فروش رسانده باشند.

Acc Learn Center

۱

۰

نظرات