آگاه اندیشان
فرآیندهای دادرسی مالیات الکترونیکی می شود
فرآیندهای دادرسی مالیات الکترونیکی می شود
دسته بندی: اخبار مالیاتی
تاریخ: ۱۳۹۷/۲/۳۰
تعداد بازدید: ۵۳۳
تعداد نظرات: ۰

رحیم زارع، سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس:بررسی فرآیندهای دادرسی مالیاتی در کمیسیون اقتصادی مجلس
سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی، بر تاکید اعضای کمیسیون متبوعش بر الکترونیکی شدن فرآیندهای دادرسی مالیات تاکید دارد./ خانه ملت

Acc News Center

 

۰

۰

نظرات