آگاه اندیشان
نحوه صحیح اعلام ترک کار افراد در لیست بیمه چگونه است؟
نحوه صحیح اعلام ترک کار افراد در لیست بیمه چگونه است؟
تاریخ: ۱۳۹۷/۱/۱۶
تعداد بازدید: ۶۲۹
تعداد نظرات: ۷

 ترک کار غالبا بابت موارد زیر اتفاق می افتد و درج تاریخ آن در لیست بیمه لازم است:

1. ترک کار بیمه شده از کارگاه به اختیار خود
2. اخراج بیمه شده توسط کارفرما
3. از کار افتادگی یا فوت بیمه شده
4. اعزام بیمه شده به خدمت سربازی

 در این موارد باید تاریخ دقیق ترک کار در لیست بیمه ثبت شود. این تاریخ همان تاریخی است که بیمه شده در سر کار خود حاضر نشده است.

مثال: اگر بیمه شده تا امروز (۲۳ اردیبهشت) در کارگاه مشغول به کار بوده و از فردا دیگر مراجعه نکند؛ تاریخ فردا(۲۴ اردیبهشت) تاریخ ترک کار بوده و کارکرد وی نیز ۲۳ روز می باشد. اعلام ترک کار صرفا در مهلت مقرر جهت ارسال لیست بیمه (ماهی که ترک اتفاق افتاده است) قابل انجام است.

تذکر: در خصوص استراحت پزشکی و بارداری؛ نباید ترک کار در لیست اعلام شود.

Acc Learn Center

 

۰

۰

نظرات