آگاه اندیشان
سند افتتاحیه
سند افتتاحیه
دسته بندی: حسابداری
تاریخ: ۱۳۹۶/۱۰/۲۳
تعداد بازدید: ۱۱۲
تعداد نظرات: ۰

**حساب (سند افتتاحیه)

سند افتتاحیه اولین سند هر شرکت می باشد و سند اختتامیه به همان شکل با تراز افتتاحیه ثبت شده و تراز افتتاحیه نیز مانند تراز اختتامیه در روز اول سال برای ایجاد حسابها باز می شود بدهکار می شود و در همان سند بسته می شود؛ در تراز اختتامیه حسابهایی که در اختتامیه بستانکار شده بودند بد هکار می شوند و حسابهایی که بدهکار بوده اند بستانکار می شوند.

البته امروزه با وجود نرم افزارهای مختلف ُ . این کار آسان شده و خود نرم افزار با فشردن گزینه تراز افتتاحیه یا اختتامیه این کار را انجام میدهدد .اما بد نیست به طور کلی بدانیم چه چیزی را باید انجام بدهیم.

ما تنها کاری که میکنیم برای افتتاحیه . اگر شرکت تازه شروع به کار کرد که فقط شروع به وارد کردن اقلام دارایی  و بدهی و سرمایهه میکنیم و عنوان این حسابها سند افتتاحیه است.

و اگر سال مالی قبل نیز این شرکت فعال بوده بایستی ثبتهای سال قبل را بست (برعکس ثبت زدن ) و دوباره آنها را مانند شرکتی که تازه آغاز به کار کرده ثبت زد.

✅ثبت ۱

صندوق         بد                    xx

بانک        بد                        xx

تنخواه گردان    بد              xx

اسناد دریافتنی  بد                 xx

حسابهای دریافتنی بد           xx          

پیش پرداختها  بد               xx              

موجودی کالا    بد               xx

اثاثه     بد                          xx

ماشین آلات  بد                  xx

                      ترازافتتاحیه  بس        xx

 

✅ثبت ۲

تراز افتتاحیه    بد   xx

                 حسابهای پرداختنی بس xx


                    اسناد پرداختنی بس   xx           

                پیش دریافتها    بس         xx


                 وام و تسهیلات  بس       xx


                       جاری شرکاء بس    xx            

                    تسهیلات انباشته بس xx

      
                              سرمایه بسxx     

             
                         سود و زیان بسxx

Acc Learn Center

۱

۰

نظرات