آگاه اندیشان
بهاي‌ تمام‌شده‌ موجوديها در واحدهاي‌ خدماتي‌
بهاي‌ تمام‌شده‌ موجوديها در واحدهاي‌ خدماتي‌
دسته بندی: حسابداری
تاریخ: ۱۳۹۶/۱۰/۰۹
تعداد بازدید: ۱۲۲
تعداد نظرات: ۰

بهاي‌ تمام‌شده‌ موجوديها در واحدهاي‌ خدماتي‌

*بهاي‌ تمام‌شده‌ موجوديها در واحدهاي‌ خدماتي‌ اساساً دستمزد و ساير مخارج‌ كاركناني‌ كه‌ مستقيماً در ارائه‌ خدمات‌مربوط‌ مشاركت‌ داشته‌اند و نيز سربار قابل‌ تخصيص‌ را دربر مي‌گيرد. دستمزد و ساير مخارج‌ مربوط‌ به‌ كاركنان‌ اداري‌ و فروش‌ در بهاي‌ تمام‌شده‌ خدمات‌ ارائه ‌شده‌ منظور نمي‌شود بلكه‌ در دوره‌ وقوع‌ به عنوان‌ هزينه‌ شناسايي‌ مي‌گردد.

*بهاي تمام شده تولید کشاورزی برداشت شده از داراییهای زیستی

*طبق استاندارد حسابداری شماره 26، با عنوان فعالیتهای کشاورزی تولیدات کشاورزی که توسط واحد تجاری از داراییهای زیستی برداشت می‌شود، در شناخت اولیه به ارزش منصفانه پس از کسر مخارج برآوردی زمان فروش اندازه‌گیری می‌شود. برای بکارگیری این استاندارد، این مبلغ، بهاي تمام شده موجودی در آن تاریخ است.

Acc Learn Center

۱

۰

نظرات