آگاه اندیشان
نکات مهم برای دادن چک تضمین به کارفرمایان .
نکات مهم برای دادن چک تضمین به کارفرمایان .
دسته بندی: حسابداری
تاریخ: ۱۳۹۶/۱۰/۰۹
تعداد بازدید: ۱۰۲
تعداد نظرات: ۰

نکات مهم برای دادن چک تضمین به کارفرمایان .

*در قانون منعی در خصوص گرفتن ضامن یا تضمین بابت حُسن انجام کار از کارگر وجود ندارد.به عبارتی دیگر کارفرما می تواند اقدام به اخذ تضمین از کارگر نماید.اما این امر بدان معنا نمی باشد که کارگر بدون درنظرگرفتن قانون اقدام به دادن تضمین یا معرفی ضامن نماید.

*قانون در این خصوص حمایت هایی را به منظور حفظ حقوق کارگر انجام داده است. به عبارت دیگر چنانچه سفته یا چک بابت تضمین از کارگر گرفته شد بایستی در آن حتما مبلغ ذکر  و  رسید اخذ یا در قرارداد ذکر شود و نیز عبارت بابت تضمین حسن انجام کار درج شود.

*قید عبارت بابت تضمین حسن انجام کار سبب می گردد وصف کیفری چک به استناد ماده 13 قانون صدور چک زائل گردد.

Acc Learn Center

۱

۰

نظرات