آگاه اندیشان
اطلاعات حقوقی / چک 
اطلاعات حقوقی / چک 
دسته بندی: مالیاتی
تاریخ: ۱۳۹۶/۱۰/۰۶
تعداد بازدید: ۱۰۹
تعداد نظرات: ۰

اطلاعات حقوقی / چک 

 ممکن است دارنده چک؛ به صورت دوستانه یا با ادعای مفقودیت یا سرقت یا از بین رفتن لاشه چک از شما بخواهد که تمام یا بخشی از وجه چک را به حساب بانکی او واریز یا به صورت نقدی به او پرداخت نمایید.

* در این حالت؛ شما هیچ تکلیف قانونی برای قبول درخواست وی ندارید و اگر دوستانه و خیرخواهانه خواستید به دارنده چک؛ مساعدت کنید حتما باید پرداخت هر وجهی را مشروط به دریافت اصل لاشه چک یا سپردن وثیقه معتبر نمایید.

* چه بسا مدتی بعد؛ شخص ثالثی اقدام به مطالبه وجه همان چک کند و شما ناگزیر به پرداخت وجه چک در مقابل شخص ثالث شوید و در این صورت؛ زیان و خسارت مضاعف بر شما وارد می گردد.مباحت و قوانین تامین اجتماعی آیین دادرسی قانون کار

Acc Learn Center

۱

۰

نظرات