آگاه اندیشان
 سود نقدی سهام
 سود نقدی سهام
دسته بندی: حسابداری
تاریخ: ۱۳۹۶/۱۰/۰۶
تعداد بازدید: ۱۱۶
تعداد نظرات: ۰

 سود نقدی سهام

 بر طبق ماده 239 قانون تجارت سود قابل تقسیم عبارت از سود خالص سال مالی شرکت منهای زیان های سال های مالی قبل و اندوخته ی قانونی و سایر اندوخته های اختیاری به علاوه ی سود قابل تقسیم سال های قبل که تقسیم نشده است. ماده ی 240 قانون تجارت بیان می دارد که ظرف هشت ماه پس از تصمیم مجمع عمومی، باید سود به صاحبان سهام پرداخت شود. بر طبق مفاد ماده ی 241 همین قانون نیز تصریح شده، ممکن است نسبت معینی از سود خالص سال مالی جهت پاداش هیأت مدیره در نظر گرفته شود، اما این نسبت در شرکت های سهامی عام و خاص به ترتیب نباید از 5 و 10 درصد سودی که در همان سال به صاحبان سهام پرداخت می شود، تجاوز کند.

Acc Learn Center

۰

۰

نظرات