آگاه اندیشان
گواهینامه حق تقدم
گواهینامه حق تقدم
دسته بندی: بورس
تاریخ: ۱۳۹۶/۱۰/۰۳
تعداد بازدید: ۱۹۸
تعداد نظرات: ۰

گواهینامه حق تقدم

زماني‌كه شركت سهامي قصد افزايش سرمايه دارد، از آن‌جا كه سهامداران فعلي طبق قانون تجارت، داراي حق حفظ نسبت مالكيت خود هستند، حق تقدم براي خريد سهام با آن‌‌هاست، از اين رو شركت گواهينامه‌هايي براي ايشان صادر مي‌نمايد كه حق خريد سهام را در يك دوره‌ي معين و به قيمتي معين به آن‌ها مي‌دهد. اين گواهينامه‌ها از آن‌جا كه معمولاً حق خريد سهام را به قيمتي كمتر از ارزش بازار به سهامداران مي‌دهد، قابل فروش هستند و امتيازي براي دارندگان آن محسوب مي‌شوند.درقبال صدور حق امتياز وجهي از سهامداران دريافت نمي‌شود بنابراين، صدور اين گواهينامه ثبت حسابداري ندارد و تنها فروش سهام از طريق اين گواهينامه‌ها همانند صدور اوليه سهام داراي ثبت حسابداري است. مهلت استفاده از حق تقدم براي سهامداران نبايد كمتر از 60 روز باشد. (ماده 166 قانون تجارت).

Acc Learn Center

۱

۰

نظرات