آگاه اندیشان
گواهينامه (امتياز) خريد سهام
گواهينامه (امتياز) خريد سهام
دسته بندی: حسابداری
تاریخ: ۱۳۹۶/۱۰/۰۳
تعداد بازدید: ۱۱۰
تعداد نظرات: ۰

گواهينامه (امتياز) خريد سهام

اين گواهينامه به دارنده‌ي آن امكان مي‌دهد كه تعداد معيني سهام را در دوره‌ي زماني معين و به‌ قيمت معين خريداري نمايد كه به آن حق خريد يا اختيار خريد سهام نيز گفته مي‌شود. واگذاري گواهينامه‌هاي حق خريد سهام به‌طوركلي به دو شكل زير صورت مي‌گيرد:

1. همراه با اوراق قرضه و سهام ممتاز به‌منظور افزايش جذابيت اين‌گونه اوراق بهادار

2. اعطاي اختيار خريد سهام به مديران اجرايي و كاركنان به‌عنوان يك امتياز

Acc Learn Center

۱

۰

نظرات