آگاه اندیشان
EPS در ساختار پيچيده‌ي سرمايه
EPS در ساختار پيچيده‌ي سرمايه
دسته بندی: بورس
تاریخ: ۱۳۹۶/۱۰/۰۳
تعداد بازدید: ۱۴۵
تعداد نظرات: ۰

EPS در ساختار پيچيده‌ي سرمايه

اگر سرمايه‌ي شركت سهامي شامل سهام عادي بالقوه نيز باشد كه اثر تقليل‌دهنده بر EPS داشته باشند، ساختار سرمايه پيچيده محسوب مي‌شود و طبق بيانيه‌ي 128FASB، شركت بايد علاوه‌بر سود اصلي هر سهم، سود تقليل‌يافته‌ي هر سهم را نيز محاسبه و گزارش نمايد.

Acc Learn Center

۱

۰

نظرات