آگاه اندیشان
وقوع حادثه ناشی از کار،
وقوع حادثه ناشی از کار،
تاریخ: ۱۳۹۶/۱۰/۰۲
تعداد بازدید: ۱۱۰
تعداد نظرات: ۰


درصورت وقوع حادثه ناشی از کار، کارفرما مکلف است اقدامات لازم اولیه را برای جلوگیری از تشدید وضعیت‌ حادثه دیده به عمل آورده و مراتب را ظرف ٣ روز اداری از تاریخ وقوع حادثه به صورت کتبی به شعبه تأمین‌اجتماعی مربوطه اطلاع دهد.
**تأکید سازمان تأمین‌اجتماعی برای اطلاع‌رسانی کارفرما از حادثه ظرف سه روز اداری به دلیل ارسال بازرسان برای تشخیص ماهیت حادثه و همچنین بهره‌مندی بیمه‌شده از حمایت‌های درمانی بیمه‌شده از حمایت‌های درمانی و بیمه‌ای مقرر در قانون تأمین‌اجتماعی است.
**در تعلق تعهدات قانونی فوق به بیمه‌شده حادثه‌دیده ناشی از کار، سابقه پرداخت حق‌بیمه در احراز شرایط لحاظ نمی‌شود و به بیمه‌شده با هرسال سابقه پرداخت حق‌بیمه، کمک‌های قانونی ارائه می‌شود.

Acc Learn Center

۱

۰

نظرات