آگاه اندیشان
نحوه تقسیم سود
نحوه تقسیم سود
دسته بندی: حسابداری
تاریخ: ۱۳۹۶/۱۰/۰۲
تعداد بازدید: ۱۱۳
تعداد نظرات: ۰

نحوه تقسیم سود

تقسیم سود هم در قانون مدنی و هم در حقوق تجارت باید به نسبت سرمایه باشد.با این وجود،در شرکت های تجاری شرکاء می توانند این نسبت را به هم بزنند.در واقع در شرکت های مدنی نمی توان سود بیشتری را برای یکی از شرکاء در نظر گرفت،مگر در مقابل انجام عملی از طرف آن شریک.ولی در شرکت های تجاری شرکاء می توانند با یکدیگر در گذاشتن سهم بیشتری برای یک یا چند شریک توافق کنند.معذلک تقسیم سود نباید به گونه ای باشد که سودی که به یکی از شرکاء می رسد در حد صفر یا مشابه صفر باشد.شرکت در سود،شرط اساسی است.
در شرکت های سهامی این افزایش سهم شریک در بردن سود،در قالب سهام به نسبت سرمایه اعطا می گردد.ممکن است یکی از امتیازات سهم ممتاز،بردن سود بیشتر یا داشتن دو یا چند رای برای هر سهم باشد.در قانون فرانسه حق رای بیشتر برای سهام که به آن حق رای مضاعف می گویند،ملغی شده است.
در قانون مدنی،تقسیم سود حتماَ می بایست به نسبت سرمایه باشد،مگر اینکه در قبال انجام کاری توسط یکی از شرکاء باشد.(البته به شرط بردن سود)

Acc Learn Center

۱

۰

نظرات